CBb verklaart beroep KPN tegen ACM-boete gegrond

Normal kpn
Vandaag deed het CBb uitspraak in de boetezaak SDF-backhaul. SDF-backhaul was een techniek op het netwerk van KPN om sneller internet en betere televisiediensten (zoals interactieve televisie) te kunnen aanbieden. Omdat KPN verzuimd zou hebben om tijdig een referentieaanbod voor SDF backhaul bekend te maken, had de ACM een boete opgelegd van 2 miljoen euro. Eerder verklaarde de Rechtbank Rotterdam het beroep van KPN tegen deze boete grotendeels ongegrond.

Het CBb heeft de eerdere uitspraak van de Rechtbank Rotterdam vernietigd en daarmee het boetebesluit herroepen. Dat betekent dus dat KPN, achteraf gezien, niets hoeft te betalen. Het CBb is van oordeel dat KPN geen verwijt kan worden gemaakt, omdat er geen sprake is van een overtreding. KPN publiceerde weliswaar geen referentie-aanbod, maar had SDF-backhaul vanaf 2006 wel aangeboden als pilot. Andere telecomaanbieders waren daardoor bekend met deze techniek. Daarmee is volgens het CBb voldaan aan de marktanalysebesluiten van de ACM.

Achtergrond  Telecompartijen hebben toegang nodig tot het netwerk van KPN om te kunnen concurreren met KPN. Deze partijen zullen ook toegang moeten krijgen tot nieuwe technieken op het netwerk van KPN waarmee zij sneller internet en betere televisiediensten (zoals interactieve televisie) kunnen aanbieden. Vanaf circa 2006 was SDF zo’n nieuwe techniek.

Op grond van de marktanalysebesluiten moest KPN toegang tot de SDF-backhaul glasvezelkabel aanbieden. Dit betrof de verbinding tussen de straatkast en de centrale. Zonder deze verbinding waren alternatieve aanbieders technisch niet in staat om zelf SDF-toegang tot het netwerk van KPN te realiseren. Voor eventuele toetreding tot de nieuwe SDF technologie waren de tarieven en andere voorwaarden van groot belang. Een te hoog tarief of onaantrekkelijk uitvoering van de dienst kon belemmerend werken voor toetreding.

De ACM ziet erop toe dat KPN toegang tot haar netwerk blijft bieden. Naleving van de spelregels zorgt ervoor dat telecommarkten goed blijven werken voor mensen en bedrijven.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief