Buitenlandse studenten kunnen belangrijke bijdrage leveren aan Nederlandse arbeidsmarkt

4 maanden geleden gepubliceerd

Burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven pleit voor een uitzondering op de beperking van het aantal buitenlandse studenten, mits meer dan 65 procent na hun studie in Nederland aan het werk gaat. Volgens Dijsselbloem blijft aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU) momenteel 60 procent van de buitenlandse studenten na hun studie werken in Nederland, wat dubbel zoveel is als gemiddeld bij andere universiteiten.

Behoefte aan afgestudeerden

Dijsselbloem stelt dat buitenlandse afgestudeerden hard nodig zijn om voldoende goed personeel te vinden voor bedrijven als ASML en zijn honderden toeleveranciers in de regio, ook in Midden- en Noord-Limburg. ASML werkt aan een verdubbeling van zijn activiteiten en de TU Eindhoven probeert daar op in te spelen door in hetzelfde tempo mee te groeien.

Voorwaarden aan groei buitenlandse studenten

“Als de afspraak is: ‘Je mag buitenlandse studenten halen en daar zelfs in groeien als je zorgt dat 65 procent ook echt hier aan de slag gaat’, dan ben ik bereid om ons daaraan te committeren”, zei Dijsselbloem in het tv-programma Buitenhof.

Universiteit Maastricht niet blij met voorstel

Bij de Universiteit Maastricht (UM) is men minder enthousiast over het voorstel van Dijsselbloem. Van de internationale UM-studenten werkt 22 procent na het afstuderen nog in Nederland. Woordvoerder Koen Augustijn zegt echter dat dit percentage naar verwachting zal stijgen, mede door de groei van de technische opleidingen aan de UM en de relatief hoge ‘blijfcijfers’ van studenten in die sector.

Augustijn erkent dat een stijging van het percentage ‘blijvers’ wenselijk is om de tekorten op de arbeidsmarkt verder te verlichten. Maar hij vindt het onwenselijk de opleidingstaal te verbinden aan een percentage buitenlandse afgestudeerden dat hier blijft om te werken. “Wat is de consequentie: dat je bij het niet halen de complete instroom van internationals stopzet?” vraagt hij.

Volgens de UM is iedereen die in de regio blijft om te werken op dit moment al nodig. “Verschillende studies laten zien dat ook bij de huidige cijfers de internationale studenten per saldo gunstig zijn voor de Nederlandse economie.”