Britten komen massaal naar Nederland

Normal pexels photo 1796715
Afbeelding: Chait Goli

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Van een versnelling van de emigratie van Britten uit het Verenigd Koninkrijk is al sprake in 2015, voordat de Britse bevolking op 23 juni 2016 in een referendum koos voor een vertrek uit de Europese Unie. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder. Dit meldt het CBS.

In 2019 emigreerden 2,6 duizend Nederlanders (in Nederland geborenen) naar het Verenigd Koninkrijk. Zo gering is deze emigratie twintig jaar niet geweest. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk emigreert daalt sterk sinds 2015. Het aantal Nederlanders dat terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk nam vorig jaar niet toe. Per saldo vertrokken er in 2019 slechts enkele honderden Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren er dat nog bijna 2,3 duizend.

Per saldo 3,6 duizend Britten naar Nederland

Terwijl de emigratie van Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk afneemt, verhuizen elk jaar meer Britten (in het Verenigd Koninkrijk geboren) naar Nederland. In 2019 vestigden 6,7 duizend Britten zich in ons land, 60 procent meer dan in 2015. Het aantal Britten dat vanuit Nederland terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk nam in 2019 eveneens toe, met enkele honderden. In 2019 verhuisden per saldo ruim 3,6 duizend Britten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Meer buitenlanders van Verenigd Koninkrijk naar Nederland

Ook de stroom niet-Nederlanders en niet-Britten die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuizen, groeit al jaren. Onder deze groep zijn relatief veel Polen, Spanjaarden, Italianen en Fransen. De grootste groep emigranten die buiten de Britten en de Nederlanders vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk gaan, zijn Somaliërs.

In zijn totaliteit was het migratiesaldo tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk de laatste jaren positief. In 2019 trokken 5,4 duizend personen méér van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland dan andersom. In de jaren 2010–2015 was dit saldo negatief.

Snel dalend migratiesaldo met EU-27

De patronen die we zien in de migratie van Nederlanders tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn min of meer vergelijkbaar met de migratie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa (EU-27). De EU-27 als geheel heeft een negatief migratiesaldo met het Verenigd Koninkrijk, dat wil zeggen dat per saldo meer EU-burgers naar het Verenigd Koninkrijk verhuizen dan ervandaan vertrekken. Dit saldo is net als voor Nederland sterk teruggelopen. Het aantal personen met een EU-nationaliteit dat de EU-27 verliet om zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk is sinds begin 2016 met een derde gedaald, terwijl het aantal personen met een EU-nationaliteit dat uit het Verenigd Koninkrijk terugkeerde naar de EU-27 bijna verdubbelde. Per saldo vestigden zich in 2019 bijna 50 duizend EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk. In 2015 waren dat er nog ruim 200 duizend.

Het aantal personen met een niet-EU nationaliteit dat zich in het Verenigd Koninkrijk vestigde steeg de afgelopen vijf jaar gestaag, terwijl de uitstroom constant bleef. Per saldo vestigden zich in het laatste jaar 230 duizend niet-EU-burgers zich in het Verenigd Koninkrijk.

 

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief