Brexit zorgt voor lagere migratie Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk

Normal brexit
De afgelopen drie jaar vertrokken steeds minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk. Tot 2016 steeg het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk vertrok nog. Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland immigreert neemt versneld toe. Deze versnelling was al zichtbaar in 2015, voordat de Britse bevolking op 23 juni 2016 in een referendum koos voor een vertrek uit de Europese Unie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe bevolkingscijfers.

In 2018 emigreerden iets meer dan 3 duizend Nederlanders (in Nederland geborenen) naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is het laagste aantal sinds 2009. Tussen 2012 en 2015 nam het aantal emigrerende Nederlanders naar het overzeese buurland nog toe. Na 2015 slonk het aantal emigrerende Nederlanders met 29 procent (ten opzichte van 2018). Het aantal Nederlanders dat terugkeerde uit het Verenigd Koninkrijk steeg sinds 2015 met 17 procent. Deze stijging was overigens al eerder ingezet. Er vertrokken in 2018 nog wel meer Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk dan er terugkeerden, net als in voorgaande jaren.

Per saldo meer Britten naar Nederland

Terwijl de emigratie van Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk afneemt, blijken Britten (in het Verenigd Koninkrijk geborenen) steeds vaker het Verenigd Koninkrijk te verruilen voor Nederland. Zo vestigden 5,8 duizend Britten zich hier in 2018. Dit is een toename van 40 procent ten opzichte van 2015. Het aantal Britten dat vanuit Nederland terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk nam eveneens toe, in lijn met eerdere stijgingen. In 2018 verhuisden per saldo ruim 3 duizend Britten van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland.

Ook meer buitenlanders van Verenigd Koninkrijk naar Nederland

In tegenstelling tot in eerdere jaren verhuisden in 2017 en 2018 meer niet-Nederlanders en niet-Britten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland danandersom. Al in 2016 nam het aantal buitenlanders dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland migreerde versneld toe, met 32 procent ten opzichte van 2015. Onder de mensen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vertrekken, zitten veel Polen, Spanjaarden, Italianen en Fransen. De grootste groep emigranten vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk zijn Somaliërs.

In zijn totaliteit was het migratiesaldo tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk de laatste drie jaar positief. In 2018 migreerden 3,6 duizend personen méér van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland dan andersom. In de jaren 2010–2015 was het saldo negatief.

Negatief migratiesaldo voor EU-27 wordt kleiner

De EU-27 als geheel heeft een negatief migratiesaldo met het Verenigd Koninkrijk, maar dit saldo is wel sterk teruggelopen. Het aantal geboren Europeanen (EU-27) dat de EU-27 verliet om zich te vestigen in het Verenigd Koninkrijk bleef de afgelopen jaren onveranderd hoog. Het aantal Europeanen dat uit het Verenigd Koninkrijk terugkeerde naar de EU-27 nam daarentegen sterk toe. Deze stijging verklaart het slinkende migratiesaldo. Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk vertrok naar de EU-27 of vice versa bleef de afgelopen jaren vrijwel onveranderd.

Sterkste daling onder Nederlandse emigranten tot 20 jaar

Van alle Nederlanders die emigreerden naar het Verenigd Koninkrijk slonk het aandeel 0- tot 15-jarigen in drie jaar tijd het snelst (45 procent, 2015–2018). Een minder sterke daling is te zien onder 15- tot 40-jarigen en 40-plussers. De daling van het aantal migranten ten opzichte van 2015 bedroeg voor deze groepen 22 procent respectievelijk 15 procent. Ruim de helft van de Nederlanders die emigreerden naar het Verenigd Koninkrijk waren twintigers en dertigers.

Het Verenigd Koninkrijk heeft het voornemen uit de Europese Unie te treden. Het CBS houdt in een speciaal dashboard een aantal indicatoren bij waarop het gehouden Brexit-referendum en de beoogde Brexit mogelijkerwijs van invloed zijn: de Brexitmonitor.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief