Betere resultaten PwC over boekjaar 2017/2018

Normal pwc logo 1
‘Het is dit jaar 125 jaar geleden dat Emanuel van Dien de basis legde voor onze huidige organisatie. Dit 125 jarig bestaan was een goed moment om met elkaar stil te staan bij de organisatie die PwC nu is. Een prachtige organisatie waar we trots op zijn. Met klanten die ons waarderen. Met ruim 5000 betrokken collega’s. Met een onderscheidend merk. En met gezonde financiële resultaten’, aldus Ad van Gils, voorzitter van PwC Nederland. ‘Over het boekjaar 2017/2018 hebben we betere resultaten behaald. Alle lines of service hebben bijgedragen aan de stijging van onze omzet en resultaat. Deze resultaten maken het ons mogelijk om stevig te blijven investeren in het verbeteren van onze kwaliteit door onder andere het aantrekken van extra collega’s, door het implementeren van integrale en technologische/digitale oplossingen en door de digitalisering van onze bedrijfsvoering’, aldus Jolanda Lamse, CFO en COO van PwC Nederland. ‘We hebben afgelopen jaar vorderingen gemaakt met ons veranderprogramma om tot een structurele kwaliteitsverbetering en een cultuur- en gedragsverandering te komen. Tegelijkertijd beseffen we dat we er nog niet zijn. Stakeholders verwachten van ons bij de uitvoering van de maatregelen meer snelheid en diepgang. Waar nodig hebben we dan ook de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering verscherpt en versneld en zullen we dat komend jaar continueren. In ons Transparantieverslag doen we verslag van zowel onze vorderingen als onze uitdagingen’, zegt Agnes Koops, voorzitter van de accountantspraktijk van PwC. ‘De kracht van onze organisatie zit hem in de integraliteit van onze dienstverlening. Bundeling van kennis en ervaring uit de verschillende vakgebieden is een randvoorwaarde voor kwaliteit waarbij we technologie maximaal gaan inzetten. Dit geldt voor zowel controle als advies. Daarom werken onze verschillende beroepsgroepen samen ten behoeve van maatschappij en klanten. Technologie is een cruciaal onderdeel van onze transformatie naar een purpose geleide en waarden gedreven organisatie.  We ontwikkelen nieuwe manieren van samenwerken met onze klanten en met (technologie)partners. We innoveren en experimenteren. In ons nieuwe Experience Centre gaan we samen met cliënten aan de slag met hun digitale toekomst’, aldus Van Gils. Omzet van PwC Nederland is met 8,6% gestegen naar € 832.7 miljoen. ●       De omzet van Assurance bedraagt € 332.2 mln. (+ 8,4%), van Tax & Legal € 278.1 mln. (+ 5,5%) en van Advisory € 222.4 mln. (+ 9,2%). ●       Het resultaat steeg van € 151.2 mln naar € 161.9 mln. ●       De klanttevredenheid blijft hoog (8.1). ●       De medewerkerstevredenheid behoort tot de allerhoogste in het wereldwijde netwerk van PwC. ●       Meer dan een derde van de bedrijfsvoering is momenteel circulair. De ambitie van PwC is om in 2030 volledig circulair te zijn. ●       Afgelopen jaar was het verloop onder collega’s met een niet-westerse migratieachtergrond voor het eerst iets lager (13,9%) dan het totale verloop (15,4%). ●       Het aantal PwC’ers is gestegen met 256 naar 5091 personen. Het verloop is ondanks een krappe arbeidsmarkt, nagenoeg gelijk gebleven. Dat is met het oog op het behoud van talent een belangrijke ontwikkeling. ●       De AFM heeft het afgelopen jaar geen controle-dossiers inspecties uitgevoerd. Toezichthouders als de Inspectie van het Onderwijs, de Auditdienst Rijk en de Nederlandse Zorgautoriteit deden wel onderzoek naar in totaal 24 audit dossiers. Alle 24 voldeden aan de eisen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief