Afspraken zorgverleners en zorgverzekeraars heel laat bekend

Normal slotervaartziekenhuis
Ook dit jaar hebben Nederlanders erg weinig tijd om hun zorgverzekering te kiezen op basis van volledige informatie. Een groot deel van de afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars wordt namelijk pas in de laatste dagen van het jaar of zelfs in januari pas bekendgemaakt. Dat betekent dat consumenten feitelijk een zeer korte ‘overstapwindow’ hebben om een volledig gefundeerde keuze te maken voor hun zorgverzekering. 28,5% van de mensen met een combinatie- of naturapolis zegt de bekendmaking van de contracteringen af te wachten. Dit is ook terug te zien in het overstapmoment van veel mensen. De helft van de overstappers sluit de zorgverzekering pas af in de laatste week van het jaar. 32% van de overstappers stapt zelfs pas over in de laatste drie dagen. Dat onvolledige informatie tot verrassingen kan leiden, blijkt uit het aantal Nederlanders dat in 2018 geconfronteerd werd met onverwachte zorgkosten. Ruim 20% van de Nederlanders die onverwachte zorgkosten hadden in 2018, had hiermee te maken omdat de zorg bij een zorgverlener niet volledig werd vergoed door de zorgverzekeraar. 7,1% van de Nederlanders werd in 2018 zelfs niet geholpen bij de zorgverlener naar keuze omdat deze geen afspraken had met de zorgverzekeraar. Dit blijkt uit een analyse en een representatief onderzoek van online consumentenadviseur Pricewise onder 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht. Hans de Kok, directeur Pricewise: “Contracteringen spelen naast prijs, hoeveelheid en soort behandelingen een steeds groter wordende rol in het tactische onderhandelingsspel tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. De consument wordt hier de dupe van. Doordat de contracteringen steeds later bekend worden, wordt de overstapwindow voor consumenten waarin zij een volledige keuze kunnen maken op basis van alle beschikbare informatie steeds kleiner. Veel mensen lijken door deze late communicatie te wachten tot de laatste drie dagen om over te stappen.” Afspraken tussen zorgverleners en zorgverzekeraars te laat bekend Voor het polisjaar 2019 hebben de vier grote zorgverzekeraars – VGZ, Zilveren Kruis, CZ en Menzis – de contractering van alle zorgverleners zoals apothekers en fysiotherapeuten niet voor het einde van het jaar rond. De afspraken tussen de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen zijn inmiddels wel rond, maar waren pas heel laat bekend. De Kok: “Het is dus wederom lastig voor consumenten om tijdig een geïnformeerde keuze te maken. Dit druist in tegen het doel van de overheid om het zorgstelsel zo begrijpelijk en makkelijk mogelijk te houden, zodat consumenten de beste keuze kunnen maken voor hun zorgverzekering. Dit zou ook zomaar effect kunnen hebben op het lage jaarlijkse aantal zorgoverstappers.” Een derde sluit zorgverzekering af in laatste week van het jaar De helft van de overstappers sluit de zorgverzekering pas af in de laatste week van het jaar. 32% van de overstappers stapt zelfs pas over in de laatste drie dagen. 12% deed dit in 2017 op 31 december. Afspraken ziekenhuizen en verzekeraars belangrijk Een restitutiepolis dekt de zorgkosten bij alle zorgverleners. Natura- en combinatiepolissen dekken alleen de zorgkosten bij gecontracteerde zorgverleners en gedeeltelijk de kosten bij ongecontracteerde zorgverleners. Twee derde (66,7%) van de respondenten met een combinatie- of naturapolis zegt de afspraken tussen zorgverleners zoals ziekenhuizen en verzekeraars een beetje tot heel belangrijk te vinden. Bijna 30% van de respondenten zegt deze afspraken zo belangrijk te vinden dat zij wachten totdat alle afspraken bekend zijn voordat zij een nieuwe zorgverzekering kiezen. Niet geholpen bij ongecontracteerde zorgverlener 7,1% van de respondenten is in 2018 wel eens niet geholpen bij een zorgverlener omdat deze geen afspraken had met de zorgverzekeraar. Onverwachte zorgkosten door gebrek aan contracteringen Ruim een kwart van de consumenten (25,6%) had in 2018 te maken met onverwachte zorgkosten. Voor één op de vijf respondenten die onverwachte zorgkosten had in 2018, werd dit veroorzaakt doordat de zorg bij de zorgverlener waarbij zij behandeld werden niet of niet volledig werd vergoed door hun zorgverzekeraar. Omzetplafonds Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker voor goedkopere natura- of combinatiepolissen dan voor een zuivere restitutiepolis, waarbij alle zorg bij elke zorgverlener wordt vergoed. De keuze voor een natura- of combinatiepolis betekent dat zij niet bij alle zorgaanbieders een volledige vergoeding krijgen. Daarnaast worden er voor deze natura- of combinatiepolissen vaak omzetplafonds afgesproken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners. Wanneer zorgaanbieders daar overheen gaan, dan vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen niet meer aan de zorgaanbieder en lopen verzekerden het risico niet meer bij die zorgaanbieder terecht te kunnen. Eind 2018 kwam dit al voor bij Medisch Spectrum Twente (MST) voor verzekerden van Zilveren Kruis en bij Zuyderland Medisch Centrum in Limburg voor VGZ-verzekerden. De Kok: “Dat betekent dus dat – ook al zijn er afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars – het geld op kan zijn van het jaarbudget. Als verzekerde kun je dan toch pech hebben bij de zorgaanbieder van jouw keuze. Informatie over welke zorgverzekeraars met welke zorgverleners omzetplafonds hebben afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. Ook hierover worden consumenten dus niet volledig geïnformeerd en kunnen zij dus nooit een volledige keuze maken op basis van alle informatie.” Overstapverwachtingen Hans de Kok: “Zoals elk jaar zien we dat veel zorgverzekeraars tot de uiterste datum wachten met het bekendmaken van hun zorgpremies en afspraken met zorgverleners. 12 november was de uiterste datum voor het bekendmaken van de zorgpremies. Wij vinden dat op die datum eigenlijk ook alle contracteringen bekend zouden moeten zijn. Deze informatie is essentieel voor consumenten, omdat deze van invloed kan zijn op de keuze voor een bepaalde zorgverzekeraar. Het is vooral belangrijk voor mensen met een naturapolis of combinatiepolis dat ze weten bij wie ze terecht kunnen. Dat voorkomt dat zij later voor onverwachte zorgkosten komen te staan omdat zij gebruikmaken van een niet-gecontracteerde al dan niet aanvullende zorgverlener. Vorig jaar lag het aantal daadwerkelijke overstappers op 6,2%. Dit jaar geeft 17% aan dat de kans groot tot zeer groot is dat zij dit jaar zullen overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Het is dit jaar extra goed om te vergelijken, omdat de zorgpremies nogal gestegen zijn en verschillen ten opzichte van elkaar.” [signoff]

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief