Aantal snorfietsen neemt toe, bromfietsen minder populair

Normal maxresdefault
Begin 2019 telde Nederland ruim 1,2 miljoen brom- en snorfietsen. Dit is 1,6 procent meer dan in 2018. De snorfiets is populairder dan de bromfiets, met bijna 750 duizend geregistreerde exemplaren tegen 457 duizend geregistreerde bromfietsen. Het aantal snorfietsen was in januari 2019 4 procent hoger dan een jaar eerder, het aantal bromfietsen was bijna 2 procent lager. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Tot 2012 waren er meer bromfietsen dan snorfietsen in Nederland. Sinds dat jaar is het aantal bromfietsen elk jaar gedaald, terwijl het aantal snorfietsen jaarlijks toenam. Vergeleken met 2009 is het aantal snorfietsen begin 2019 bijna verdubbeld en is het aantal bromfietsen bijna 2 procent lager. Het aantal nieuw verkochte brom- en snorfietsen was in 2018 met 58 duizend exemplaren bijna 22 procent lager dan in 2017. Het aantal nieuw verkochte snorfietsen was een kwart lager, het aantal bromfietsen was 12,5 procent lager. Van alle nieuw verkochte snorfietsen was in 2018 12 procent elektrisch, van de bromfietsen was 18 procent elektrisch. Van alle snorfietsen die in Nederland geregistreerd staan was begin 2019 iets meer dan 5 procentelektrisch, van de bromfietsen was dit 1,4 procent. Milieuzone brom- en snorfietsen Amsterdam Begin 2019 was het aantal brom- en snorfietsen op benzine met 1 procent gegroeid vergeleken met een jaar eerder, terwijl het aantal elektrische brom- en snorfietsen met 17 procent steeg. Er waren ruim 1,1 miljoen benzine- en 45 duizend elektrische brom- en snorfietsen in Nederland. In Amsterdam daalde het aantal brom- en snorfietsen op benzine in 2018 met 9 procent, terwijl het aantal elektrische brommers met bijna 45 procent steeg. Sinds 1 januari 2018 geldt een milieuzone voor brom- en snorfietsen in Amsterdam. Brommers met een bouwjaar vóór 2010 mogen niet meer in de bebouwde kom rijden. Begin 2019 stonden er 50 duizend brom- en snorfietsen op benzine geregistreerd in Amsterdam en iets minder dan 3 duizend elektrische brom- en snorfietsen. Bromfietsbezit jongeren in tien jaar meer dan gehalveerd Slechts 2,5 procent van alle brom- en snorfietsen in Nederland stond op naam van een bedrijf, de rest is in het bezit van natuurlijke personen. De 50- tot 60-jarigen bezitten de meeste brom- en snorfietsen, 115 per duizend 50- tot 60-jarigen. Jongeren van 16 tot 20 jaar bezitten de minste brom- en snorfietsen; 44 per duizend. Tien jaar geleden was deze leeftijdscategorie juist de groep met het hoogste brom- en snorfietsbezit, namelijk 97 per duizend. Vooral het bromfietsbezit in de jongste leeftijdscategorie is lager. Begin 2009 hadden 16- tot 20-jarigen nog 78 bromfietsen per duizend inwoners, tien jaar later zijn dat er nog maar 21. Het aantal snorfietsen in deze groep was in 2019 iets hoger dan tien jaar eerder, respectievelijk 23 en 20 snorfietsen per 1000 inwoners. De grootste verandering is te zien bij snorfietsen in het bezit van 20- tot 30-jarigen. Deze groep bezat begin 2019 bijna drie keer zoveel snorfietsen als tien jaar geleden, 58 tegen 20 per 1000 inwoners in 2009. Brom- en snorfietsen naar gemeente In Katwijk komen relatief de meeste snorfietsen voor, 118 per duizend inwoners. De andere gemeenten in de top 5 met de meeste snorfietsen zijn Zandvoort, Urk, Ameland en Texel met respectievelijk 113, 108, 107 en 99 snorfietsen per duizend inwoners. In Vaals komen de minste bromfietsen voor, 21 per duizend inwoners. De meeste bromfietsen, 84 per duizend inwoners, rijden op Terschelling. Ook op Texel (79) en Vlieland (75) komen deze motorvoertuigen naar verhouding veel voor. Rozendaal is de gemeente met de minste bromfietsen per duizend inwoners, namelijk 12.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief