Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

Normal open acz dag
In de eerste drie kwartalen van 2018 kwamen er in Nederland 81 duizend inwoners bij. Dit is vergelijkbaar met de bevolkingsgroei in dezelfde periode van vorig jaar. De groei wordt vooral bepaald door buitenlandse migratie. Er schreven zich 69,5 duizend meer mensen vanuit het buitenland in bij een Nederlandse gemeente dan er vertrokken. Daarnaast werden ruim 11 duizend meer kinderen geboren dan er mensen overleden. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Een belangrijk deel van de jaarlijkse migratiebeweging vindt plaats in het derde kwartaal. Daarmee geven de cijfers tot en met september al een beeld van de groei voor dit jaar. In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwamen 186 duizend immigranten naar Nederland, 4,5 duizend meer dan in dezelfde periode een jaar geleden waren geteld. Daarnaast emigreerden 116,5 duizend mensen, 1,5 duizend meer dan in de eerste drie kwartalen van 2017. Daarmee ligt het migratiesaldo vooralsnog zo’n 3 duizend hoger dan vorig jaar.

Meer migratie uit Europa, minder uit Azië De trend die zich ook al in het eerste halfjaar aftekende zet zich door. Het aantal Aziatische (waaronder Syrische) migranten neemt per saldo af, de migratie uit Afrika, Amerika en vooral Europa neemt toe. Tot nu toe hebben zich 92 duizend immigranten uit Europa gevestigd en vertrokken er 56 duizend. Personen met een Poolse achtergrond vormen daarbinnen nog steeds de grootste groep, met ruim 16,5 duizend immigranten en 10 duizend emigranten tot en met het derde kwartaal van 2018.

Ook vanuit andere landen in Europa steeg de immigratie. In de eerste drie kwartalen van 2018 schreven zich ruim 11 duizend Bulgaren en Roemenen bij een Nederlandse gemeente in. Sinds 2007, het jaar dat Bulgarije en Roemenië toetraden tot de Europese Unie, is zowel het aantal immigranten als emigranten met deze achtergrond toegenomen. Tot en met september van dit jaar vertrokken 5 duizend personen met een Bulgaarse of Roemeense achtergrond.

Het aantal migranten met een Aziatische achtergrond nam af. In de eerste drie kwartalen schreven zich ruim 35 duizend immigranten in, ruim 7,5 duizend minder dan vorig jaar. De emigratie bleef vrijwel gelijk. Er kwamen vooral minder immigranten met een Syrische achtergrond. Het aantal migranten met een Aziatische achtergrond ligt daarmee op een vergelijkbaar niveau als in 2015. Er immigreerden en emigreerden minder mensen met een Nederlandse achtergrond. Het vertrekoverschot van Nederlanders kwam iets lager uit dan vorig jaar.

Natuurlijke aanwas blijft achter Begin dit jaar overleden naar verhouding veel mensen. In totaal overleden in de eerste drie kwartalen 116 duizend mensen, 3,5 duizend meer dan vorig jaar. Het aantal kinderen dat geboren werd bleef vrijwel gelijk (127 duizend). Het geboorteoverschot tot en met september komt daarmee lager uit dan in dezelfde periode van 2017. Al enkele jaren worden er relatief weinig kinderen geboren en is de natuurlijke aanwas naar verhouding laag.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief