Aantal daklozen in Nederland begin 2022 geschat op 26,6 duizend

5 maanden geleden gepubliceerd

In Nederland waren er begin 2022 naar schatting 26,6 duizend dakloze mensen tussen de 18 en 65 jaar. Dit is minder dan in voorgaande jaren. De samenstelling van deze groep verandert nauwelijks, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Wie worden er als dakloos beschouwd?

Volgens het CBS worden verschillende groepen mensen als dakloos beschouwd. Dit zijn mensen die buiten slapen of in een auto, in kraakpanden en vakantiewoningen, of mensen die de noodopvang bezoeken. Ook mensen zonder eigen onderdak die tijdelijk verblijven bij familie, vrienden of kennissen - de zogenoemde ‘bankhoppers’ - worden beschouwd als dakloos.

Mensen die in tijdelijke opvang verblijven, worden als dakloos geteld als het verblijf voor korte tijd is. Mensen die er voor langere tijd op 24-uurs basis wonen, de zogenoemde “residentiële daklozen”, worden niet meegeteld. Tevens telt het CBS mensen die dreigend huisuitzetting hebben of uitstromen uit een instelling niet mee als dakloze.

Hoe wordt het aantal daklozen berekend?

Het CBS komt tot het aantal van 26,6 duizend dakloze mensen door het tellen van het aantal mensen dat voorkomt in drie administratieve bronnen plus een geschat aantal dat niet in deze bronnen staat. Dit zijn mensen die een postadres hebben in de laagdrempelige opvang, mensen die een uitkering ontvangen voor adresloze mensen en dakloze mensen die bekend zijn bij een van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland.

Er zijn echter ook mensen die vaak niet te vinden zijn in de administratieve bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen zonder eigen woonruimte die op niet-structurele basis bij vrienden en kennissen verblijven, of slapen op ongebruikelijke plekken zoals in de auto, een kraakpand of een vakantiewoning. Voor deze groep gebruikt het CBS een schattingsmethode.

Kenmerken van de dakloze populatie

Ruim 8 op de 10 dakloze mensen zijn man. Verder is 19 procent tussen de 18 en 27 jaar, 61 procent tussen de 27 en 50 jaar en 20 procent tussen de 50 en 65 jaar. Ongeveer 38 procent van de dakloze mensen staat ingeschreven in een van de vier grote steden (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag of Utrecht).

Bijna 40 procent van de dakloze mensen is geboren buiten Nederland en geïmmigreerd vanuit een ander land uit Europa (5 procent) of van buiten Europa (34 procent). Een ongeveer even groot deel (37 procent) is zelf geboren in Nederland en de ouders ook. Net iets minder dan een kwart is zelf geboren in Nederland met ten minste één ouder die geboren is in een ander land in Europa (2 procent) of buiten Europa (21 procent).