Aandeel miljonairs stabiel gebleven, ondanks economische crisis

Normal saving
De groep miljonairs in Nederland is vanaf 2010 stabiel gebleven ondanks de economische crisis. Jaarlijks onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van Van Lanschot de stand van zaken rond miljonairs* in Nederland. Deze keer werd het onderzoek aangevuld met een analyse van de ontwikkelingen en trends van de afgelopen tien jaar.  ·      Het aandeel miljonairs is sinds 2010 nagenoeg stabiel gebleven (112.000 in 2016) ·      25% van de miljonairs is dat over vijf jaar niet meer ·      In Zeeland wonen relatief de meeste miljonairs, de minste in Groningen, Flevoland en Limburg ·      Gemeente Laren (NH) telt met 11% miljonairs het grootste aandeel miljonairs van alle gemeenten ·      Bij een vermogen van € 10 miljoen is een op de tien hoofdkostwinners een vrouw ·      Van de werkende miljonairs was bijna 20% in 2016 actief in de agrarische sector 112.000 miljonairs Het aantal miljonairs is gegroeid van 72.000 in 2006 naar 112.000 in 2016. Gecorrigeerd door de prijsontwikkeling is er tussen 2006 en 2016 nog steeds een aanzienlijk verschil, namelijk 72.000 tegen 91.000. Rekening houden met de inflatiecorrectie is het aantal en aandeel miljonairs vanaf 2010nagenoeg stabiel gebleven. Het CBS stelt vast dateen kwart van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens vijf jaar later niet meer tot een miljonairshuishouden behoorde. Hoe kan dat? Dit wordt verklaard doordat een deel van de miljonairs niet heel veel meer heeft dan € 1 miljoen vrij belegbaar vermogen. Door opnamen uit vermogen, maar ook door herinvestering van een deel van het vermogen in een duurdere eigen woning of aflossing van de hypotheek houdt niet iedereen meer dan € 1 miljoen over. De lage rentestand en de jaarlijkse box 3-heffing geven extra druk op het vermogen. Zelfs als het belegbaar vermogen hoger blijft dan € 1 miljoen kan door inflatie de koopkracht van het vermogen lager worden dan € 1 miljoen Zeeland top, Groningen, Flevoland en Limburg onderop De gemeente Laren (NH) heeft met 11% miljonairs het hoogste aandeel miljonairs van alle gemeenten. Deze gemeente wordt op de voet gevolgd door Bloemendaal en Blaricum (beide 10% miljonairs) en Wassenaar (bijna 9%). Laren is sinds 2013 de nummer één, daarvoor stond Blaricum meestal bovenaan de lijst. Desondanks is niet Noord-Holland, maar Zeeland de provincie met relatief de meeste miljonairs: 1,9% van alle particuliere huishoudens heeft daar € 1 miljoen of meer. Tien jaar geleden was dit nog Utrecht met 1,3%. Onderaan deze lijst staan Groningen, Flevoland en Limburg. Meeste miljonairs zijn mannen Nog steeds zijn de meeste miljonairs man. In twee derde van de gemiddelde Nederlandse huishoudens is de hoofdkostwinner een man, bij miljonairshuishoudens is dat acht op de tien. Hoe groter het vermogen, hoe groter het percentage mannelijke kostwinners. Bij een vermogen van € 10 miljoen is één op de tien hoofdkostwinners een vrouw. Vrouwelijke kostwinners in miljonairshuishoudens zijn gemiddeld iets ouder dan mannelijke. Gemiddeld genomen zijn miljonairs 58 jaar. Daar is de afgelopen 10 jaar weinig in veranderd. Ondernemen loont Ruim de helft van de miljonairs werkt als ondernemer, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als directeur-grootaandeelhouder. Een derde van de miljonairs is met pensioen. In 2016 staat 14% als werknemer op de loonlijst. Een paar verschuivingen in deze verhoudingen vallen op: bij een vermogen tussen € 2 miljoen en € 5 miljoen nam het aantal zelfstandig ondernemers toe en in de groep met een vermogen van € 5 miljoen of meer is het aantal directeur-grootaandeelhouders gegroeid. Grootste sector is agrarisch Bijna 20% van de werkende miljonairs werkt in de landbouw, bosbouw en visserij, de agrarische sector is daarmee de grootste bedrijfstak voor miljonairs. Deze groep is de afgelopen tien jaar aanzienlijk gegroeid, van 12% in 2006 tot 19% in 2016. De helft van deze agrarische miljonairs heeft een melkveebedrijf, een kwart verbouwt groente of granen. Van de werkende miljonairs was in 2016 11% als directeur-grootaandeelhouder in of via een financiële holding actief en ongeveer 15% in de specialistische zakelijke dienstverlening, bijvoorbeeld in advocatenkantoren of organisatie-adviesbureaus. Het aandeel miljonairs werkzaam in de handel is wat afgenomen, het aandeel miljonairs in de zorg is iets gegroeid. Het onderzoek wijst op een verband tussen opleiding en bedrijfstak. Hoogopgeleide miljonairs zijn vaker werknemer in sectoren als zorg en specialistische dienstverlening. Laagopgeleide miljonairs zijn relatief vaak zelfstandig ondernemer, met name actief in de landbouw. *) CBS verstaat onder een miljonair: een particulier huishouden met een vermogen van minstens € 1 miljoen. De waarde van het eigen huis en de hypotheekschuld tellen niet mee.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief