500 gezinnen in Rotterdam krijgen intensieve hulp.

Normal geld
Rotterdam wil de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Dit moet gebeuren op basis van experimenten, innovaties en wetenschappelijke inzichten. 500 gezinnen krijgen intensieve hulp. Ook verbetert de gemeente haar dienstverlening. Twintig procent van de kinderen in Rotterdam groeit op in armoede. Hun ouders hebben simpelweg te weinig geld om rond te komen. Om er voor te zorgen dat kinderen hun talenten kunnen ontplooien, zonder gehinderd te worden door de armoedeproblemen van hun ouders, is er de armoede-aanpak 'Uit de knoop'.

Meer nodig

Om armoede op te lossen is er meer nodig dan alleen het aanpakken van een laag inkomen: betaalbare woningen, meer betaald werk, goed onderwijs, gezonder leven, veilige wijken, kunnen meedoen en het delen van overschotten aan eten, kleding, speelgoed en fietsen. Hierin college-breed investeren, samen met ervaringsdeskundigen en partners in de stad, is volgens 'Uit de knoop' noodzakelijk om armoede effectief en duurzaam aan te pakken.

Intensieve hulp aan 500 gezinnen

500 (eenouder)gezinnen waarvan de kinderen in hun ontwikkeling belemmerd worden door langdurige armoede krijgen intensieve hulp. Deze stress-sensitieve ondersteuning richt zich op meerdere problemen binnen het gezin, zoals gezondheid, onderwijs, wonen en opvoeding.

Leerstoel effectieve aanpak armoede

Armoede is ook een complex probleem; de armoede-aanpak is gebaseerd op ervaringen uit de stad en op wetenschappelijke inzichten. De komende jaren gaat Rotterdam experimenteren en innoveren, ondersteund door een Rotterdamse leerstoel ‘armoede’ bij een universiteit of hogeschool.

Verbeteren dienstverlening en procedures

Armoede zorgt voor stress. De gemeentelijke dienstverlening gaat hier meer rekening mee houden. Door het eenvoudiger maken van aanvraagprocedures voor inkomensondersteunende voorzieningen. En door het trainen van medewerkers in stress-sensitieve dienstverlening. Een campagne moet ervoor zorgen dat mensen hun geldproblemen eerder bespreekbaar maken, hulp zoeken en meer gebruik maken van armoederegelingen en ondersteuning van organisaties in de stad.

ZangExpress

Op basisschool De Christophoor in Rotterdam-Zuid werd 'Uit de Knoop' door wethouder Michiel Grauss (armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele zorg) gepresenteerd. Daarbij trad het pop-up kinderkoor ‘ZangExpress’ op. Daaraan kunnen alle kinderen met zangtalent meedoen. Voor kinderen van ouders met een laag inkomen kan dat via het Jeugdfonds. Zo krijgen alle kinderen gelijke kansen en dat helpt bij het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede waarin veel Rotterdammers zitten. Armoede is meer dan een laag inkomen.

Schuldenaanpak

Onlangs lanceerde wethouder Grauss al zijn nieuwe schuldenaanpak RESET Rotterdam(Archiefweb), waarmee hij Rotterdammers met schulden perspectief biedt op een schuldenvrije toekomst.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief