300.000 minder boetes uitgedeeld in eerste 4 maanden 2019

Normal verkeerscontrole
In de eerste vier maanden van 2019 zijn 2.729.233 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.084.414 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat blijkt uit het eerste tertiaal overzicht verkeersboetes van  2019*. Er is in de eerste vier maanden van 2019 vooral een daling te zien in het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv. Er zijn 2.554.977 verkeersovertredingen op kenteken geconstateerd in het eerste tertiaal van 2019, tegen 2.902.683 in dezelfde periode in 2018. Het aantal staande houdingen is verhoudingsgewijs minder afgenomen in de eerste vier maanden van 2019 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder;  met ongeveer 7.500 naar 174.256. Het merendeel van de verkeersboetes wordt opgelegd wegens te hard rijden en voor een groot deel worden deze verkeersovertredingen geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen.  In het eerste tertiaal van 2019 zijn 1.105.590 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van een flitspaal, tegen 1.241.398 in dezelfde periode een jaar eerder. Bij mobiele radarsets was een daling te zien van 619.608 geconstateerde snelheidsovertredingen in de eerste maanden van 2018 naar 560.492 dit jaar. Met trajectcontrolesystemen werden in de eerste vier maanden van dit jaar 528.102 snelheidsovertredingen geconstateerd, tegen 670.445 in dezelfde periode in 2018. Er zijn meerdere mogelijke oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal overtredingen. Een oorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat de verkeersdrukte op de Nederlandse wegen is toegenomen. Als er files staan, kan er over het algemeen niet te hard worden gereden. Daarnaast weten de meeste bestuurders op een gegeven moment waar de flitspalen en trajectcontroles staan, waardoor ze op die plek minder snel de toegestane snelheid zullen overschrijden. Verder hebben werkzaamheden plaatsgevonden, waardoor flitspalen en trajectcontrolesystemen tijdelijk hebben uitgestaan.

Buitenlandse verkeersovertreders

In de eerste vier maanden van 2019 zijn 306.519 verkeersboetes op grond van de Wahv naar een buitenlandse verkeersovertreder  verstuurd. Dat is minder dan de 316.691 in dezelfde periode in 2018. De procentuele daling is wat minder groot dan het totaal aantal geconstateerde verkeersovertredingen in Nederland op grond van de Wahv. * Het viermaandelijks overzicht van de verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), ofwel Wet Mulder, wordt samengesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM).

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief