130 miljoen euro voor leefomgeving Rotterdam Zuid

Normal amelandseplein rotterdam
In Rotterdam Zuid wordt door gemeente en rijk in totaal 260 miljoen euro geïnvesteerd om het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur. De verbeteringen moeten het perspectief van de bewoners van Rotterdam Zuid de komende jaren verbeteren. Ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Richard Moti (wethouder Nationaal Programma Rotterdam Zuid, NPRZ) ondertekenen vandaag de Regio Deal Rotterdam Zuid. Met de Regio Deal wordt een stevige impuls gegeven aan het NPRZ dat als doel heeft om de achterstandspositie van Rotterdam Zuid in 2030 te laten stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden.
Minister Schouten: “De afgelopen maanden is er door alle betrokken partijen hard gewerkt om deze Regio Deal te realiseren. Het resultaat mag er zijn. De komende jaren gaan we aan het werk om de bewoners van Rotterdam Zuid een beter perspectief te bieden. Iedereen in Nederland verdient goed onderwijs, kans op een leuke baan en een veilige leefomgeving. De komende jaren gaan wij samen met de gemeente Rotterdam en het NPRZ aan de slag om het welzijn en de welvaart van Rotterdammers op Zuid te verbeteren.” Minister Ollongren: “We gaan hier samen 1400 particuliere woningen in slechte staat concreet aanpakken: van sloop naar nieuwbouw, samenvoegen van appartementen, kluswoningen en investeren in een fijnere, veiliger buurt. Het gaat om 7 wijken, vooral Carnisse. We werken al jaren samen met Rotterdam, corporaties en marktpartijen in een Nationaal Programma. Daarbij wordt juist niet van alles bedacht in Den Haag maar echt samen met partijen, buurten en wijken hier. Het aardgasvrij maken van Rotterdam Zuid is ook een belangrijke inzet van BZK, altijd op vrijwillige basis. De ervaringen die we opdoen met pilots op Zuid helpen ook voor andere gebieden in Nederland.” Wethouder Moti: "Het college van Rotterdam is erg blij dat het kabinet heeft besloten om extra geld uit te trekken voor Rotterdam Zuid. Een groot deel daarvan komt ten goede aan onderwijs en meer kansen op werk. Daarmee kunnen we voor een heuse doorbraak zorgen om het leven voor onze bewoners op Zuid en hun kinderen significant beter te maken."

De vijf thema’s van Rotterdam Zuid

In 2011 is door de gemeente Rotterdam, private partijen en de Rijksoverheid het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) gestart. In dit programma ligt de nadruk op onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur.
  • Op het gebied van onderwijs worden de ontwikkelkansen vergroot voor kinderen en zal er een betere aansluiting op de arbeidsmarkt zijn. Bijvoorbeeld binnen de techniek en zorg.
  • Vooral in het middensegment zal er in 2030 meer aanbod zijn van woningen. Mensen die het beter krijgen op Zuid kunnen dan ook een goede en comfortabele woning vinden.
  • Voor mensen in de bijstand wordt geïnvesteerd in leer-werktrajecten en opstapbanen. Daarbij ligt het accent op de sectoren haven, techniek & bouw en zorg.
  • Er wordt gewerkt aan diverse pilots om de veiligheid te vergroten. Daarbij ligt de nadruk op effectiever signaleren, voorkomen en het aanpakken van ondermijnende activiteiten.
  • In 2030 zijn er meer voorzieningen op het gebied van cultuur. De participatie is vergroot en de woonomgeving aantrekkelijker. In de Regio Deal worden talentontwikkeling en meer kansen om bij te dragen de culturele programmering meegenomen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief