10% van Nederlands Fietsnetwerk Loopt Door de Natuur

7 maanden geleden gepubliceerd

In 2022 was 10% van het Nederlandse fietsnetwerk, wat neerkomt op 15 duizend kilometer aan fietspaden en -wegen, te vinden in de natuur. Daarentegen was de grootste portie van het fietsnetwerk, 28%, gelegen in gebouwd gebied met weinig of geen groen. Deze informatie is ontleend aan gegevens van de Fietsersbond, zoals gepubliceerd in de uitgave ‘Nederland in cijfers 2023’ van het CBS.

Totale Lengte Fietsnetwerk

Nederland had in 2022 in totaal 153 duizend kilometer aan fietspaden en wegen waar fietsers welkom zijn. Dit komt overeen met 3,8 rondjes om de aarde. Ongeveer 60% van het totale Nederlandse fietsnetwerk bestaat uit wegen die zowel voor fietsers als automobilisten toegankelijk zijn.

Kwaliteit en Onderhoud van Fietspaden

Volgens de Fietsersbond was in 2022 het grootste deel van alle fietspaden en -wegen van goede kwaliteit en ondervonden fietsers (zeer) weinig hinder op de weg. De meeste paden en wegen bestaan uit asfalt/beton (58%) of klinkers (25%). Bijna 70% van de fietspaden wordt verlicht en op 40% wordt gestrooid bij gladheid.

Gebieden met Veel Fietspaden

In sommige delen van Nederland zijn meer kilometers aan paden en wegen waar fietsers welkom zijn, dan wegen waarop auto’s mogen rijden. Op Vlieland is dit verschil het grootst, met 210 kilometer aan fietspaden en -wegen per 100 kilometer autoweg. Woensdrecht en Baarle-Nassau vormen de uitzondering; hier was minder dan 80 kilometer aan fietspaden en -wegen per 100 kilometer autoweg.