Waterschappen stemmen unaniem in met Klimaatakkoord

Normal zonnepark850x550 610x335
De waterschappen hebben vandaag in hun ledenvergadering na uitvoerig overleg unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland ook in de toekomst veilig en bewoonbaar te houden. Dit zet alleen zoden aan de dijk als ook de uitstoot van CO2 drastisch wordt teruggebracht. Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: "Wij steunen het Klimaatakkoord, want als de oorzaak van de klimaatverandering niet actief en voortvarend wordt aangepakt, worden de waterproblemen in ons laaggelegen land op termijn steeds groter, zo niet onhoudbaar." Dirk-Siert Schoonman: "Het Klimaatakkoord is een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid richting 2050. Het is bemoedigend dat politiek en samenleving tot heldere klimaatdoelen en –maatregelen komen, die nu ook onverkort moeten worden uitgevoerd. Waterschappen dragen bij met de lokale opwek van duurzame energie binnen de opgaven van de regionale energiestrategieën en werken daarvoor samen met lokale energiecoöperaties, gemeenten, provincies en netbeheerders."

Weersextremen en zeespiegelstijging

De urgentie van de klimaatproblematiek is in het dagelijks werk van de waterschappen zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Weersextremen doen zich vaker voor en de waterschappen houden rekening met een verder stijgende zeespiegel, hevigere buien en met perioden van grote droogte. Dirk-Siert Schoonman: "Met onze bijzondere ligging in de delta zijn we kwetsbaar, maar daarvan zijn we ons als Nederlanders onvoldoende bewust. Nederland heeft belang bij een ambitieus Klimaatbeleid en een voortvarende uitvoering daarvan. We moeten snel aan de slag, want als we nu te weinig doen, zal het uiteindelijk veel meer gaan kosten.”

Bijdrage van de waterschappen

De waterschappen reduceren de uitstoot van CO2 door het opwekken van biogas en door plaatsing van windmolens en zonneweiden. Op dit moment produceren de waterschappen al bijna 120 miljoen kuub biogas uit rioolslib. In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Bovendien stellen zij waar mogelijk hun afvalwater en oppervlaktewater ter beschikking voor verwarming van woonwijken als alternatief voor aardgas (aquathermie). Lokale energiecoöperaties krijgen, waar dit is in te passen, de gelegenheid om gebruik te maken van waterschapsterreinen voor duurzame energieprojecten. De investeringen blijven zo in de regio en komen ten goede aan de lokale bevolking. Ook de bouwprojecten van de waterschappen worden steeds meer circulair en klimaatneutraal uitgevoerd, net als het reguliere onderhoud aan het watersysteem. Tot slot voeren de waterschappen vernattingsmaatregelen uit – als een gebied hierom vraagt – omwille van de reductie van broeikasgassen en versterking van de biodiversiteit. De waterschappen streven naar slimme en kostenefficiënte oplossingen om Nederland klimaatbestendig te maken. Dirk-Siert Schoonman: “Wanneer de straat wordt opengebroken om een warmtenet aan te leggen, kunnen we tegelijk maatregelen nemen om water te bergen bij hoosbuien of juist vast te houden bij droogte.” De 21 waterschappen gaan samen met de regionale partners vol aan de slag met de uitvoering van de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt om Nederland duurzaam en economisch sterker te maken.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief