Waterschappen extra alert bij eerst storm van 2019

Normal waterschappen extra alert bij eerst storm van 2019
Het stormt op 8 januari: de eerste storm van het nieuwe jaar. Voor de waterschappen betekent dit dat ze extra alert zijn. Zo nodig namen ze maatregelen om wateroverlast en schade te voorkomen. Zo zette waterschap Noorderzijlvest volledige dijkbewaking in. De verwachte zeewaterstand om 13.00 uur was 4.20 meter boven NAP. Daarom werden de dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Het waterschap is extra alert: door de storm kan ook nieuwe rommel van de verloren containers van het containerschip aanspoelen. Dijkbewaking Ook in Friesland was het waterschap alert op extra rommel die kan aanspoelen op de dijken. Daarom stelden ze beperkte dijkbewaking in. De dijkwachters controleerden het hele dijktraject van Zurich tot Lauwersoog en zo nodig ook de eilanden. Zo konden ze de rommel snel weghalen om schade aan de dijk te voorkomen. Hoge waterstanden Vanwege de verwachte hoge waterstanden sloot Wetterskip Fryslan de dijkdoorgang van de keermuur, de keersluis en de Tsjerk Hiddessluis in Harlingen. Ook de schuiven van de gemalen langs de Waddenzeedijk werden gesloten. Dijkdoorgang Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sloot de dijkdoorgang in Den Oever. Ook werden er voorzorgsmaatregelen genomen bij dijkversterkingswerk Texel en Den Oever: alle losse materialen werden opgeruimd of vastgezet. Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenwaard inspecteerde de dijken en hield de waterstanden in de gaten. Alert De overige waterschappen zijn extra alert tijdens en na de storm. Zo zorgen ze er samen voor dat we in Nederland droge voeten houden. [signoff]

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief