Verplicht onderzoek bij aanvraag wapenvergunning

Normal wapenvergunning
Nederland - Op 1 oktober is de wapenwetgeving gewijzigd. Voortaan moet iedereen die een wapenvergunning wil aanvragen verplicht meedoen met een onderzoek (e-screener) naar zijn of haar psychische gesteldheid. Naast het verplichte onderzoek moet de aanvraag in persoon ingediend worden en moet de aanvrager drie contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen. Ook dient de aanvrager zélf aanwezig te zijn bij de controle van de kluisvoorziening. Tot slot moet de aanvrager – als het wapenverlof is toegekend – de vergunning persoonlijk komen ophalen op het politiebureau.

Psychische stabiliteit

De komende drie jaar worden alle wapenbezitters in Nederland persoonlijk uitgenodigd om hun psychische gesteldheid te laten onderzoeken. Medewerking aan het onderzoek is wettelijk verplicht. Het eerste jaar worden aanvragers uitgenodigd in de leeftijdsgroep van 18 tot en met 25 jaar en 60 jaar of ouder, het tweede jaar aanvragers van 41 tot 60 jaar en in het derde jaar aanvragers van 26 tot en met 40 jaar. Elke aanvrager (zowel voor een nieuwe aanvraag als voor een verlenging van een bestaande wapenvergunning) dient minimaal eenmaal het onderzoek af te leggen. Mocht de politie op een later tijdstip twijfels krijgen over de psychische stabiliteit van de wapenbezitter, dan kan een tweede onderzoek volgen. Elke aanvrager die zijn medewerking moet verlenen, ontvangt een uitnodigingsbrief met daarin informatie over de aanmeldprocedure en het verloop van het onderzoek. Voor vragen over de aanmeldprocedure kan contact worden opgenomen met het team Korpscheftaken in de regio waar u woont.

Meer informatie?

Voor vragen over de e-screener zelf, kunt u schriftelijk contact opnemen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, Postbus 20301, 2500 EH Den Haag.De wijziging van de wet is het sluitstuk van een aantal maatregelen om het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit te versterken. Het verplichte onderzoek moet ervoor zorgen dat wapenvergunningen alleen in handen komen van mensen die goed met deze verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Zie ook: Dienst Justis https://justis.nl/nieuws/2019/veranderingen-bij-de-aanvraag-van-een-wapenvergunning.aspx.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief