Sligro Food Group neemt moederbedrijf van De Kweker over

Normal sligro

Sligro Food Group N.V. en VRC Holding B.V. delen mede dat verwacht mag worden dat overeenstemming zal worden bereikt over de overname van de aandelen van Exploitatiemaatschappij Wheere B.V. door Sligro Food Group Nederland B.V. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van Vroegop Ruhe & Co B.V., bestaande uit Levensmiddelengroothandel De Kweker, Vroegop AGF en transportbedrijf L.A.J. Duncker.

Levensmiddelengroothandel De Kweker is met een zelfbedieningsgroothandel gevestigd op het Food Center Amsterdam (‘de groothandelsmarkt’) en richt zich voornamelijk op de restauratieve horeca in de stadsregio Amsterdam. Deze zelfbedieningsgroothandel zal in de toekomst vanuit dezelfde succesvolle positionering actief blijven en de naam De Kweker blijven gebruiken. Bezorging naar klanten vindt deels plaats vanaf het Food Center Amsterdam en deels vanuit twee daarvoor ingerichte bezorgservicegroothandels in Amsterdam. Deze bezorgserviceactiviteiten alsmede de  bezorgactiviteiten in Noord-Holland zullen worden geïntegreerd in de bestaande bezorgoperatie van Sligro BS Amsterdam, zodra deze qua oppervlakte is uitgebreid. De huidige en toekomstig beschikbare ruimte voor bezorgactiviteiten op het Food Center Amsterdam kan daarmee worden aangewend voor verdere groei in binnenstedelijke distributie. Levensmiddelengroothandel De Kweker heeft, in de combinatie zelfbediening en bezorging, in 2018 een omzet gerealiseerd van € 131 mln. Een aanzienlijk deel van het vervoer wordt in eigen beheer gedaan. Hoewel Sligro Food Group tot dusverre haar transport volledig uitbesteed heeft, zal hier een eerste stap worden gezet om een deel van het transport in eigen beheer te halen. De activiteiten van Vroegop AGF behoren niet tot de focus van Sligro Food Group en zijn in de huidige vorm verlieslatend. Sligro Food Group is voornemens deze activiteit af te stoten of te ontmantelen. De wijze waarop zal na afronding van de voorgenomen transactie nader geconcretiseerd worden. Het marktaandeel van Sligro Food Group in de Nederlandse foodservicemarkt zal met deze transactie naar verwachting op jaarbasis met circa 1,5% toenemen. Partijen hebben afgesproken geen mededelingen te doen over de koopsom. Bij de activiteiten onder Wheere zijn circa 450 medewerkers actief. Conform de SERfusiegedragsregels zijn de werknemersorganisaties en de SER op de hoogte gesteld. De voorgenomen transactie wordt gemeld bij de ACM. De ondernemingsraden van Sligro Food Group en de Vroegop groep is om advies gevraagd. Partijen streven ernaar om de transactie binnen enkele maanden te formaliseren. Koen Slippens, CEO Sligro Food Group: “Met de overname van Kweker / Vroegop gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Een prachtig bedrijf met een sterke positie in de stad Amsterdam. Daarnaast biedt De Kweker ook de nodige elementen die wij kunnen toepassen bij Sligro zelfbedieningsgroothandels in andere grote steden. Dus stap voor stap op weg naar een mooie mix van de sterke onderdelen van beide formules, waarbij we zuinig zullen zijn op de unieke positie op de Amsterdamse groothandelsmarkt.” Pieter Vroegop, CEO Wheere: “Door de verkoop aan een sterke partij die Sligro is, met het voornemen van Sligro om maximaal gebruik te maken van de sterke elementen van De Kweker, is de beste kans geschapen haar opgebouwde positie door te geven. De klanten op het Food Center zullen daardoor op dezelfde wijze bediend blijven. Tevens is de werkgelegenheid hiermee het beste gediend.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief