Samengesteld gezin bron van onrust rond nalatenschap

Normal kinderkookboek2liggend
Kinderen van gescheiden ouders maken zich vaak zorgen over hun erfenis. Dat is één van de conclusies uit onderzoek van website Erfrechtshulp.nl onder bijna 8.000 respondenten. Vaak wordt al voor het overlijden van beide ouders uitgezocht hoe aanspraak kan worden gemaakt op het kindsdeel. Zo wil men voorkomen dat een nalatenschap in handen valt van een stiefouder en/of diens kinderen. Advocaat Jan Damstra van Erfrechtshulp stelt: “De afgelopen jaren zien we een duidelijke toename in het aantal vragen over kindsdeel en legitieme portie. Kinderen zoeken actief uit wat hun rechten zijn.” In het verleden was het aanvechten van een testament de meest voorkomende reden om contact te zoeken met een erfrechtadvocaat. Nu komt de wens het erfrecht veilig te stellen tot 5 keer vaker voor. Toename erfrechtzaken De zorg van kinderen is niet altijd onterecht. Mr. Jan Damstra stelt: “Het komt in tweede huwelijken vaak voor dat partners trouwen in gemeenschap van goederen waarbij het testament op de langstlevende wordt gesteld. Als in dit testament ook een beroep van de biologische kinderen op de wilsrechten wordt uitgesloten, dan krijgen de biologische kinderen pas hun erfdeel als de stiefouder overlijdt. Dit terwijl deze stiefouder soms net zo oud is als de kinderen. Hierdoor ontstaan er rondom de erfenis regelmatig conflicten tussen de stiefouder en de biologische kinderen. Dit is terug te zien in het groeiende aantal erfrechtzaken in Nederland. Onterving Andere veel voorkomende reden om naar de rechter te stappen is onterving. “Veel familieruzies ontstaan als het testament boven tafel komt. Op het moment dat bekend wordt dat kinderen zijn onterfd, zijn ze emotioneel geraakt. Hoe heeft vader of moeder dit kunnen doen vragen ze zich af,” aldus de advocaat. Ook hier komen veel problemen voor binnen samengestelde gezinnen. Een ouder besluit soms alles aan de nieuwe partner na te laten en biologische kinderen te onterven. “De klap voor de kinderen is dan vaak groot. Zij voelen zich dubbel gestraft: emotioneel en ook financieel,” zegt mr. Damstra. “Zij krijgen slechts de helft van het erfdeel waar zij recht op zouden hebben gehad als zij niet onterfd zouden zijn.” Problemen voorkomen De website Erfrechtshulp biedt zowel erflaters als erfgenamen juridische hulp in de vorm van informatie en persoonlijk advies. Mr. Jan Damstra daarover: “We hopen dat de inzichten die we bieden helpen om problemen te voorkomen. Veel onzekerheid ontstaat omdat binnen gezinnen weinig gesproken wordt over nalatenschap en de vastlegging binnen een testament. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan kunnen veel problemen worden voorkomen.”

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief