Psychische gezondheid jongeren achteruit

Normal verkoop micro sd kaart piekt naar verwachting in 2019
Minister Ingrid van Engelshoven is geschrokken van het rapport van het RIVM en het CBS over de psychische gezondheid van jongeren in de afgelopen 10 jaar die verder achteruit is gegaan. In een reactie op vragen van Bruins (ChristenUnie) en Özdil (GroenLinks) zegt de minister: ,,Deze bevinding vind ik zorgelijk. Een bepaalde mate van stress hoort bij de verantwoordelijkheden die naar school gaan en studeren met zich meebrengen, maar het is niet de bedoeling dat die stress leidt tot psychische klachten of psychische ongezondheid."

Onderzoek verder uitbreiden

De minister ontvangt de laatste tijd meer en meer signalen over toenemende stress onder studenten waar zij zich zorgen over maakt. De minister wil een goed en representatief beeld krijgen van de psychische problematiek onder de studenten in Nederland en heeft daarom het RIVM opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek waar ook de studenten bij worden betrokken. Het onderzoek zal plaatsvinden in 2020 waarna het resultaat eind 2020 bij de minister moet liggen. De minister snapt dat het lang duurt voor het onderzoek van start kan gaan maar dit soort onderzoeken vragen nu éénmaal een grondige en zorgvuldige voorbereiding zegt de minister.

Meerdere deelnemers aan onderzoek

Daarnaast is er de werkgroep Studentenwelzijn, waar de koepels, de studentenbonden, expertisecentrum Handicap en Studie en OCW aan deelnemen. In deze werkgroep worden problemen besproken die studenten ervaren en wordt samen nagedacht over oplossingen. De leden van de werkgroep zetten vervolgens hun eigen netwerk in om deze problemen te agenderen en aan te pakken. Ook het ministerie van VWS zal vervolgonderzoek uitzetten. Dit zal mede gericht zijn op een handelingsperspectief voor gemeenten om te bevorderen dat kinderen en jongeren mentale gezondheidsvaardigheden ontwikkelen. Ondertussen zitten de scholen niet stil en ontplooien innitiatieven, zo heeft de Universiteit Maastricht bijvoorbeeld de Wellbeing Movement, die informatie verstrekt over omgaan met stress en activiteiten organiseert rondom de thema’s gezondheid, studievaardigheden en ontspanning. Andere voorbeelden zijn de Universiteit Utrecht, die een ‘wellbeing week’ organiseert en de VU die aangesloten is bij een internationaal netwerk van ‘caring universities’. Een voorbeeld uit het mbo is het Deltion JongerenTeam (DJT). Dat is een proeftuin in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg en zorgplicht van het mbo (passend onderwijs) en fungeert als een ‘sociaal wijkteam’ binnen de muren van de school. Door in de school aanwezig te zijn, worden signalen snel opgemerkt en worden studenten (18- en 18+)op niveau 1 (Entree) en 2 eerder en beter geholpen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief