Politieke partijen leven transparantieregels goed na

Normal tweede kamer
Politieke partijen leveren jaarlijks een overzicht aan van giften hoger dan €4.500, schulden van €25.000 of meer, ontvangen subsidies, overige inkomsten en de vermogenspositie. Over de stukken van 2017 heeft de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) geoordeeld dat politieke partijen transparant rekenschap geven van hun financiën, maar het aanleveren van informatie zorgvuldiger kan en de controle door de accountant beter. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft vandaag de jaarstukken van de politieke partijen gepubliceerd op rijksoverheid.nl en schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze aan de slag gaat met de adviezen van de Ctfpp. Transparantie van giften en schulden is belangrijk, omdat mensen zo kunnen zien hoe partijen aan hun middelen komen. Dit inzicht helpt (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. De Ctfpp vindt het positief dat politieke partijen bij vragen over de verantwoording eerder contact hebben gezocht met het ministerie van BZK. Volgens de commissie heeft dit een positief effect gehad op de kwaliteit van de stukken. Wel adviseert de commissie om de politieke partijen en hun accountants meer houvast te bieden door een handreiking of modelverantwoording aan te bieden. Het is dan ook gemakkelijker om de informatie van verschillende partijen met elkaar te vergelijken. De minister van BZK volgt dit advies op en zal nog besluiten over de gewenste vorm.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief