Overslagstation aardgascondensaat Roodeschool voldoet aan alle eisen

Normal whatsapp image 2019 03 20 at 16.59.242
ROODESCHOOL - Minister Eric Wiebes reageert hiermee op vragen dat het overslagstation schadelijk voor de gezondheid van de omwonenden is. Wiebes zegt dat het bedrijf Noordgastransport, beschikt over de benodigde vergunningen en dat de risico's niet zodanig door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die als onafhankelijke toezichthouder fungeert, worden ingeschat dat de minister een verplaatsing kan afdwingen. De minister begrijpt de bezorgdheid van de omwonenden en kan zich de wens om de installatie naar buiten het dorp te verplaatsen goed voorstellen. Eind januari 2019 zijn de gemeente Het Hogeland, Groningen Seaport, Stichting Dorpsbelang Roodeschool en de eigenaar van het aardgascondensaatoverslagstation met elkaar in overleg gegaan, hoofdonderwerp was de mogelijke verplaatsing van de overslaginstallatie, uit dit overleg kwam naar voren dat het zin heeft een nieuw onderzoek te starten zodra en een reëel vooruitzicht is op de financiering van de verplaatsing van de installatie. [caption id="attachment_3071" align="alignnone" width="1600"] Foto: Jannes Wiersema[/caption] Het ministerie heeft de gemeente Het Hogeland aangegeven dat  er een mogelijkheid is een projectvoorstel in te dienen voor verplaatsing van de overslaginstallatie. De provincie Groningen, de gemeenten en het rijk hebben besloten dat voor het NPG in 2019 projecten kunnen worden voorgedragen. De gemeente Het Hogeland heeft aangegeven dit nog niet te willen doen omdat zij eerst wil onderzoek uit welk hoofdsoor van het NPG dit project kan worden gefinancierd. [caption id="attachment_3072" align="alignnone" width="1600"] Foto: Jannes Wiersema[/caption] Verhoogd risico op kanker. Omwonenden van de overslaginstallatie zijn bang dat de installatie voor een verhoogd risico op kanker zorgt en willen dat de installatie zo snel mogelijk gaat worden verplaatst naar buiten Roodeschool. In 2018 stond eigenlijk al vast dat het verplaatsen van het overslagstation een onmogelijke opgave zou zijn daar de kosten, ruim 10 miljoen euro, te hoog zouden zijn, nu gloort er toch weer een sprankje hoop voor de omwonenden van het overslagstation.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief