NVSH steunt Wet regulering sekswerk

Normal pexels photo 1185434
De Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming steunt het beleid om misstanden in de prostitutie tegen te gaan, zoals bedoeld in de Wet regulering sekswerk . Tegelijk bepleit de NVSH een bredere aanpak, waarin sekswerk wordt gewaardeerd als een nuttige welzijnsvoorziening i.p.v. een verdachte bedrijfstak die slechts gedoogd of zelfs teruggedrongen zou moeten worden. Dat vrijwillige seks gezond en aangenaam is, zullen de meeste Nederlanders wel met elkaar eens zijn. Gezond en aangenaam voor lichaam en geest. Je zou daarom verwachten dat overheden en instellingen seks wel zullen beschermen, aanbevelen en bevorderen. Maar plaatselijke en landelijke overheden lijken prostitutie eerder te willen terugdringen of hoogstens te gedogen. Dit in navolging van enkele landen waar betaalde seks zelfs verboden is. De Wet regulering sekswerk is haar leven begonnen als plan om misstanden binnen de prostitutie te bestrijden. Hoewel dit zeker zeer noodzakelijk is, gaat deze eenzijdigheid voorbij aan de nuttige functies van het sekswerk. Vanuit deze opvatting stelt de NVSH (https://www.nvsh.nl/) nieuwe beleidsdoelen voor, teneinde sekswerk (verder) te normaliseren.

1. Vergoed vanuit de ziektekostenverzekering

Gebrek aan seks vormt een serieuze bron van psychisch en mogelijk zelfs lichamelijk lijden. Dat is zowel curatief als preventief te bestrijden door opname van sekswerk in de ziektekostenverzekering.

2. Spreiding

We zijn gewend aan de locatie van de zichtbare prostitutie in bepaalde wijken, noem het maar getto’s. Dit stigmatiseert en maakt de beschikbaarheid van deze voorziening moeilijker. Vandaar dat wijkgewijze aanbieding van alle vormen van prostitutie bevorderd zou moeten worden. Het bordeel zou een normaal verschijnsel moeten worden in alle gemeentes en alle stadswijken.

3. Onderwijs

Sekswerk zou ook een gelijkwaardige positie in moeten nemen bij seksuele educatie en bij (geestelijke) gezondheidszorgopleidingen. De waarde ervan mag daarbij niet ontkend worden. Sekswerk zou beschermd, aanbevolen en bevorderd moeten worden. Ook al zijn er sinds de jaren vijftig al grote stappen voorwaarts gezet (helaas ook weer wat stapjes achteruit) moet seks nog verder genormaliseerd worden. Sekswerk zou een normaal en geaccepteerd beroep moeten worden waardoor de veiligheid in brede zin van het woord (fysieke veiligheid, voorkomen van overdragen van seksuele aandoeningen, financiële veiligheid et cetera) van sekswerker en klant gewaarborgd zullen zijn.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief