Nieuwe drone radar maakt opsporen van illegale drone vluchten mogelijk

Normal nieuwe drone radar maakt opsporen van illegale drone vluchten mogelijk
Nieuwe drone radar maakt opsporen van illegale drone vluchten mogelijk. Branchevereniging DCRO heeft als test gedurende één maand een nieuw beschikbare drone radar gestationeerd in het gecontroleerde luchtruim rondom Rotterdam-The Hague Airport. De resultaten van deze test bevestigen het vermoeden dat er op grote schaal bewust overtredingen plaatsvinden die een ernstig gevaar opleveren voor de bemande luchtvaart. Aantal illegale vluchten binnen gecontroleerd luchtruim schrikbarend hoog. De overtredingen hebben primair betrekking op het illegaal vliegen in en rondom (civiele) luchthavens in gecontroleerd luchtruim, ook wel CTR’sgenoemd. In een testperiode van 1 maand is door Skytools Airspace Monitoring Center (SAM-C) op een locatie ten zuiden van de CTR van Rotterdam-The Hague Airport 24 uur per dag het luchtruim met het drone detectiesysteem gecontroleerd. In een CTR is het nooit toegestaan om met een drone te vliegen mits een volwaardig ROC houder hier een speciale vergunning voor heeft gekregen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Op dit moment zijn ongeveer 10 commerciële bedrijven in Nederland in het bezit van deze vergunning. In de periode van 1 oktober tot 1 november 2018 zijn in en rondom de CTR van Rotterdam 1.005 illegale drone vluchten gelogd. Tijdens deze periode is duidelijk geworden dat bepaalde geïdentificeerde drones herhaaldelijk het luchtruim schenden. Bijna 20% van de illegale vluchten bevonden zich op een hoogte van meer dan 150 meter. Dit is de minimale hoogte waarop bemande luchtvaart zich bevindt. Een botsing tussen een drone en een bemand luchtvaartuig wordt dan een reëel scenario. Het meest extreme voorbeeld betrof een illegale drone op een afstand van 500 meter op een hoogte van 500 meter van de start en landingsbaan, direct in de af- en aanvliegroute. Drones massaal gehacked om ‘no-fly zone’ te ontwijken. Hoewel firmware van de meest verkochte drones in Nederland zo ingesteld zijn dat er met deze drones niet binnen gecontroleerd luchtruim kan worden gevlogen, worden sommige van deze drones bewust gehacked om toch in de ‘no-fly zone’ te vliegen. Er is hier dus geen sprake van een nietsvermoedende consument die een net gekochte drone uitprobeert. Naleving van bestaande wetgeving vereist. DCRO wil dat er serieuze handhaving plaats gaat vinden voor iedereen die niet de benodigde licenties en vergunningen heeft om met een drone in de CTR’s te vliegen. DCRO wil voorkomen dat de vliegveiligheid in het geding komt rondom regionale vliegvelden en Schiphol. Pieter Franken voorzitter van DCRO zegt; “De brancheorganisatie DCRO reikt graag een helpende hand toe richting het bevoegd gezag om hen te helpen met handhaving. Wij bezitten alle kennis, expertise en technologie om notoire overtreders die een gevaar voor de luchtvaartveiligheid aan te pakken’.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief