Nederland heeft meer vertrouwen in mkb-ondernemer dan in rechter

Normal unavailable image
Na medisch personeel heeft de Nederlandse bevolking van alle beroepsgroepen het meest vertrouwen in mkb-ondernemers. Bijna 80 procent zegt tamelijk veel tot heel veel vertrouwen te hebben in het mkb. Daarmee scoren mkb-ondernemers net zo goed als politiemensen, maar hoger dan bijvoorbeeld rechters (73 procent), journalisten (51 procent), bankiers (22 procent) en politici (21 procent). Dat en meer blijkt uit onderzoek van Kantar naar de sociaal-maatschappelijke impact van mkb-ondernemers in Nederland, dat MKB-Nederland in het kader van de Dag van de Ondernemer heeft laten uitvoeren.  De Nederlandse bevolking heeft veel waardering en bewondering voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. ‘Hard werken’ is de term waarmee vrij veel ondervraagden het mkb spontaan associëren. Bewondering oogsten ondernemers met name door het feit dat zij risico durven nemen (volgens 51 procent), hun gedrevenheid (48 procent) en hun bijdrage aan de werkgelegenheid (40 procent). Risico durven nemen (65 procent) en doorzettingsvermogen (59 procent) zijn tegelijk ook de meest genoemde eigenschappen die ondernemers in de ogen van de Nederlandse bevolking moeten hebben om succesvol te kunnen zijn. Positieve bijdrage Driekwart van de ondervraagden vindt het mkb (zeer) belangrijk voor de welvaart in de regio. Een iets kleinere groep (61 procent) ziet het belang van mkb-ondernemers voor de kwaliteit en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Ook driekwart vindt dat mkb-ondernemers een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en een belangrijke stimulans zijn voor de economie. Een ruime meerderheid (57 procent) geeft bovendien aan dat het mkb’ers in positieve zin bijdragen aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hun bijdrage aan een duurzamer wereld wordt met 10 procent het minst gezien. Bijna zes op de tien Nederlanders staan positief tegenover mkb-ondernemers die een (financiële) bijdrage leveren aan lokale initiatieven/verenigingen. Voor vier op de tien is dat een reden om eerder producten en diensten van zo’n ondernemer af te nemen. Uit eerder onderzoek van MKB-Nederland bleek al dat mkb-ondernemers op jaarbasis ruim 1 miljard euro bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen, zoals sport- en andere verenigingen. Volgens voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland spreekt uit het Kantar-onderzoek (bijna 1200 ondervraagden) de waardering voor ondernemers die hen toekomt. “Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: het mkb is de basis van onze economie én maatschappij. Zonder al die mkb-ondernemers houdt alles op.” Om dat tenminste één keer per jaar te onderstrepen, heeft MKB-Nederland drie jaar geleden de Dag van de Ondernemer in het leven geroepen: een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun lef en doorzettingsvermogen en hun enorme toegevoegde waarde. De Dag van de Ondernemer geldt als start van een traditie om het ondernemerschap te vieren en ondernemers in het zonnetje te zetten. Dag van de Ondernemer  Dat gebeurt vrijdag 16 november, de derde Dag van de Ondernemer, op grote schaal. Overal in het land, op circa 175 locaties, vinden activiteiten plaats om ondernemers op de meest uiteenlopende wijze te bedanken. Zo gaan leden van het kabinet, een groot aantal Kamerleden, Europarlementariërs en Commissarissen der Koning op werkbezoek bij mkb-bedrijven en organiseren veel gemeenten op lokaal niveau eigen festiviteiten. ’s Ochtends vroeg ontvangt minister-president Rutte enkele ondernemers en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland in het Torentje. In buitenlandse handelssteden worden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd door een aantal ambassades en exportplatform NLinBusiness.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief