Minister Ollongren wil de maximale inkomensgrens in de huurtoeslag afschaffen

Normal unavailable image
Om te voorkomen dat mensen die iets meer gaan verdienen abrupt hun huurtoeslag verliezen, schaft Ollongren de maximale inkomensgrens af. Zij wil de huurtoeslag geleidelijker verminderen. Alle sprekers zijn blij met deze wijziging. Meer werken gaat echt lonen, constateert Van Eijs (D66). Over het tweede onderdeel van het wetsvoorstel, de aanpassing van de eigen bijdrage in de huurtoeslag, lopen de meningen sterk uiteen. Gaat het om het beëindigen van een ingewikkeld en gek systeem (Koerhuis, VVD) of is het gewoon een bezuiniging (Nijboer, PvdA)? De eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt op dit moment geïndexeerd met de huurprijsontwikkeling óf de bijstandsontwikkeling, afhankelijk van welke de laagste is. Minister Ollongren wil de eigen bijdrage voortaan standaard indexeren met de verwachte huurprijsontwikkeling. Daarmee wordt de onterechte koppeling van inkomens- en woonbeleid opgeheven, zegt de minister. De aanpassing van de eigen bijdrage in de huurtoeslag leidt ertoe dat huurders "gewoon mondjesmaat minder huurtoeslag" krijgen, zegt Nijboer (PvdA). Met Beckerman (SP) wil hij dat de minister afziet van deze wijziging. Smeulders (GroenLinks) vindt het onjuist dat de kwetsbaarste mensen de rekening gaan betalen. De wijziging in de eigen bijdrage scheelt ontvangers van huurtoeslag volgens de minister circa €0,80 per maand. Ronnes (CDA) vraagt de minister of dit bedrag wel klopt. Kops (PVV) verwijst in dat kader naar de Woonbond, die heeft berekend dat het huurders veel harder kan treffen. Mijn cijfers zijn recenter, reageert Ollongren. De woningmarkt is een puinhoop en huurders zijn altijd de dupe, luidt de conclusie van Kops (PVV). Met Beckerman (SP) vraagt hij om huurverlaging. Ook Nijboer (PvdA) maakt zich zorgen over de betalingsproblemen van veel huurders. Hij vraagt om die goed in kaart te brengen. De minister verwijst onder meer naar het komende WoonOnderzoek. Het gaat om het totaalplaatje, zeggen Koerhuis (VVD) en Ronnes (CDA). Zij wijzen op andere kabinetsmaatregelen, waardoor iedereen in Nederland erop vooruitgaat. De lonen zullen naar verwachting sneller stijgen dan de huren in de sociale sector, voegt Van Eijs (D66) toe. De minister bevestigt dat er met haar voorstellen per saldo een verbetering optreedt. Beckerman (SP) stelt voor om onderzoek te doen naar het omvormen van de hypotheekrenteaftrek en de huurtoeslag in een woontoeslag. Dat is iets van de lange adem, zegt Ollongren. Smeulders (GroenLinks) benadrukt dat bij verdere vereenvoudigingen van de huurtoeslag de betalingsrisico's voor mensen in de sociale huursector moeten worden verminderd. De Kamer stemt op 11 september over het wetsvoorstel en de ingediende moties.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief