Minister Bruins verzend richtlijn orgaandonatie aan Tweede Kamer

Normal pexels photo 247786
Vandaag heeft Minister Bruins de lang verwachte richtlijn ‘Orgaan Donatie na Euthanasie’ verzonden aan de Tweede Kamer. Hij schrijft aan de Kamer: "Hiermee kom ik mijn toezeggingen na. De richtlijn bevat informatie voor artsen en patiënten over orgaandonatie na euthanasie. Ook zal de informatie beschikbaar komen op de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting, https://www.thuisarts.nl en de websites van patiëntenverenigingen voor ALS, MS, en Spierziekten Nederland." Goed nieuws voor zowel zieke patiënten die om euthanasie verzoeken en als laatste wens hebben hun organen te doneren, als voor zieke mensen die op de wachtlijst staan voor organen. Ook voor (huis)artsen die met de vraag worden geconfronteerd en hier nu handvaten voor hebben. Een mooi resultaat na jaren lang voor deze mogelijkheid gepleit te hebben door verscheidene organisaties, waaronder de politiek (VVD (Ockje Tellegen), huisartsen LHV (Han Mulder, tevens medeauteur richtlijn) en patiëntenorganisaties die vaak met euthanasie vragen onder leden worden geconfronteerd (ALS, Spierziekte Nederland). https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_re...

Orgaandonatie na Euthanasie: wat is het?

De combinatie van orgaandonatie na euthanasie is een betrekkelijk nieuwe procedure in Nederland. Van 2012 tot en met 2018 zijn er 47 patiënten bekend. De patiënt in de laatste fase van zijn leven vult bewust in hoe hij de laatste periode van zijn leven wil vormgeven. Kenmerkend voor de patiënt die het levenseindebesluit euthanasie neemt, is zijn nadrukkelijk geuite autonomie. Hij bepaalt zelf hoe hij het einde van zijn leven waardig en zingevend ingevuld wil afsluiten. Hierbij kan ook passen dat hij zingeving ervaart in het doneren van zijn organen na zijn euthanasie. Bij het laten samenlopen van de procedures beginnen ook de ethische uitdagingen. In zijn laatste levensfase kan de kwetsbare en beïnvloedbare euthanasiepatiënt bloot komen te staan aan suggestie en extra belasting. Daarom moet de combinatieprocedure zeer zorgvuldig worden uitgevoerd en voorzien worden van maximale ethische waarborgen. Hieraan wil deze richtlijn tegemoetkomen. Doel is de autonome, oorspronkelijke wens van de euthanasiepatiënt helpen realiseren op een professionele en verantwoorde manier.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief