Meer gemeenten werken aan inclusie volgens VN-Verdrag

Normal vng
Hoe staat het ervoor in gemeenten met de implementatie van het VN-Verdrag Handicap, drie jaar nadat het verdrag in Nederland is ingegaan? Na een nul-meting (in januari 2018) hielden de VNG en Movisie in januari 2019 een tweede flitspeiling.

Minder gemeenten blijken nog in de verkennende fase te verkeren, meer gemeenten werken nu actief aan (de uitvoering van) een lokaal plan.

Doel van de peiling  De tweede peiling (z.g. één-meting) geeft ook veel informatie over de verwachtingen, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van gemeenten. De VNG speelt hierop in, zodat alle gemeenten weten waar ze aan toe zijn en wat de mogelijkheden zijn om tot een inclusieve samenleving te komen.

Knelpunten  Meer gemeenten laten weten last te hebben van conflicterende regelgeving: vaak wordt het Bouwbesluit genoemd. Ook ervaren meer gemeenten knelpunten bij het betrekken van ervaringsdeskundigen. Mogelijk betekent dit dat juist doordat gemeenten ermee aan de slag zijn gegaan, het betrekken van inwoners met een beperking meer als knelpunt naar boven komt.

Acties VNG  De vraag naar kennis over het VN-Verdrag is het afgelopen jaar afgenomen, wellicht dankzij de diensten en producten van de VNG. Zo is in 2018 een factsheet opgeleverd, zijn veel goede voorbeelden gedeeld, is individueel contact geweest met gemeenten en waren er kennisuitwisselingsbijeenkomsten.

In 2019 gaat de VNG hiermee door, met als belangrijk onderwerp de handreiking Lokale Inclusie Agenda die we in januari publiceerden. Daarnaast zijn meerdere leernetwerken ontstaan, waarin gemeenten de krachten bundelen om stappen te zetten op onderwerpen zoals inclusief spelen, toegankelijk bouwen en communicatie.

Koplopergemeenten Dankzij alle ontwikkelingen bij gemeenten kan in dit jaar ook de groep koplopergemeenten uitbreiden. Binnenkort roept de VNG gemeenten weer op zich - samen met ervaringsdeskundigen - aan te melden als koploper.

Acties Movisie  Veel gemeenten laten weten dat hun beleid rondom het VN-Verdrag Handicap deel uitmaakt van een breder inclusiebeleid. Movisie vervolgt in 2019 de ondersteuning van gemeenten bij het ontwikkelen en vormgeven van een breed inclusiebeleid, hierbij wordt de inclusiediamant ingezet als inspiratiebron.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief