Kabinet: sluit woningcorporaties uit van ATAD

Normal vng
De VNG maakt zich zorgen over de impact van de invoering van de Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn. De ATAD gaat woningcorporaties jaarlijks rond €300 miljoen kosten. Deze extra lastenverzwaring komt bovenop de verhuurderheffing en vennootschapsbelasting, die jaarlijks in miljarden oplopen. Uiteindelijk wordt deze extra lastenverzwaring doorberekend in de woonkosten van de huurders.

ATAD-richtlijnen Vanuit de Europese Unie is de ATAD opgesteld, die ziet op het bestrijden van belastingontwijking door multinationals. De ATAD-richtlijn is gemaakt om constructies tegen te gaan waarbij internationale bedrijven minder vennootschapsbelasting hoeven te betalen. Voor eind 2018 moet het kabinet de ATAD-richtlijn omzetten in Nederlandse regels binnen de vennootschapsbelasting (vpb).

Corporaties de dupe Woningcorporaties zijn vpb-plichtig. Corporaties hebben veel leningen op hun huizen en behalen maar een laag rendement. Als via de ATAD de renteaftrek straks beperkt zou worden, gaan woningcorporaties door de vele leningen dus juist veel extra vpb betalen. Het nieuwe kabinet stelt een uitgebreide invulling van de richtlijn voor. De invulling van deze maatregel raakt dan ook de woningcorporaties.

Oproep aan kabinet Het kabinet heeft echter ook de keuze de ATAD zo in te voeren dat deze maatregel niét van toepassing is op de corporaties. Wij dringen er bij het kabinet op aan om corporaties uit te sluiten voor deze belastingontwijkende maatregel. In de praktijk betekent dit voor corporaties een boete op leningen voor de hoognodige investeringen. Er liggen immers forse gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, de bouwopgave, de herstructurering en de betaalbaarheid. Ambities die wij met het kabinet, IPO en UvW hebben neergelegd in het Interbestuurlijk programma (IBP).

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief