Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft KidzTower bv een last onder dwangsom opgelegd

Normal kidztower
KidzTower voldoet niet aan de eerder opgelegde aanwijzing. De last onder dwangsom bedraagt 2000 euro per week, met een maximum van 20.000 euro.
KidzTower is een behandelcentrum in Nieuwegein voor kinderen en jongeren met gedragsproblemen en/of een licht verstandelijke beperking. KidzTower voldeed niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp en goede zorg. Daarom legde de inspectie in januari een aanwijzing op, die inhield dat KidzTower moest voldoen aan 9 van de 25 onderzochte normen. KidzTower kreeg daar drie maanden de tijd voor. In april bezocht de inspectie KidzTower opnieuw. Er zijn verbeteringen, maar het behandelcentrum voldoet nog altijd niet aan vier normen. Omdat de aanwijzing niet is nageleefd legt de inspectie nu een last onder dwangsom op. Als KidzTower binnen vier weken alsnog aan de aanwijzing voldoet, wordt de dwangsom niet geïnd.
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief