Informatieplicht energiebesparing voor bedrijven

Normal maxresdefault 1
Heeft u een bedrijf en verbruikt u jaarlijks 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas of meer? Dan bent verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Is bovenstaande op uw bedrijf van toepassing? Meld dan voor 1 juli 2019 welke energiebesparende maatregelen u gaat uitvoeren in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via www.RVO.nl.

Waarom energiebesparing?

De informatieplicht energiebesparing is een uitbreiding van de Wet milieubeheer. In deze wet staat vastgelegd dat bedrijven vanaf een bepaald energieverbruik maatregelen moeten nemen om energie te besparen. Het doel van de informatieplicht is om MKB-bedrijven bewuster om te laten gaan met energie. Dat kan al met simpele maatregelen, en soms zijn er grotere ingrepen nodig. Veel van de maatregelen om energie te besparen verdienen zich binnen vijf jaar terug. Als ondernemer investeert u dan dus op een kosten neutrale manier in een duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Meer informatie

RVO werkt samen met MKB-Nederland om ondernemers op tijd te informeren. Daarom is de communicatiecampagne www.WATTjemoetweten.nl gelanceerd. Hier vindt u praktische informatie over de informatieplicht energiebesparing en kunt u direct checken of het op uw bedrijf van toepassing is. Meer informatie vindt u ook via onderstaande video’s en in de flyer van de RVO in het groene blok op deze pagina.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief