Friezen willen inspraak bij herindelen luchtruim Lelystad

Normal luchthaven lelystad
Voor de provinciale verkiezingen is voor zowel huiseigenaren als bestuurders* de invloed van bewoners bij grote ruimtelijke veranderingen het belangrijkste thema. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. Zo vindt 88% van de huiseigenaren dat ze meer inspraak moeten krijgen bij het herindelen van het luchtruim Lelystad Airport. Een ander belangrijk thema voor beide groepen is duurzame energieopwekking. Ruim driekwart van de huiseigenaren vindt dat zij te laat worden betrokken bij grote ruimtelijke veranderingen. Bestuurders verschillen van mening met huiseigenaren over het houden van een referendum bij grote beslissingen. Van de huiseigenaren in Friesland is 60% hier voorstander van, terwijl van de bestuurders slechts 34% hier enthousiast over is. Een ruime meerderheid van de bestuurders en huiseigenaren vindt dat de provincie niet versneld moet overstappen op duurzame energie als dit ten koste gaat van het draagvlak. Twee derde van de ondervraagden vindt dat oude windmolens eerst moeten worden vervangen door nieuwe, in plaats van extra windmolens bij te plaatsen. Opvallend is dat een ruime meerderheid van de huiseigenaren en bestuurders in Friesland wil dat de provincie meer geld moet uittrekken om de leefbaarheid in de kleine dorpskernen in stand te houden. Verder vinden bijna alle huiseigenaren in Friesland dat er meer starterswoningen gebouwd moeten worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van het groen. Tenslotte wil bijna 90% van de huiseigenaren dat de provincie een plan van aanpak ontwikkelt voor het verwijderen van asbest. *Bestuurders: Statenleden, Wethouders, Gemeenteraadsleden, Burgemeesters, Eerste en Tweede Kamerleden etc.

Over het onderzoek

Het onderzoek is in februari 2019 uitgevoerd door Kieskompas onder 15.000 leden van Vereniging Eigen Huis en 22.000 politieke bestuurders. Door het aantal respondenten te wegen is het onderzoek representatief voor alle 4,3 miljoen woningeigenaren. De resultaten van het onderzoek staan voor alle provincies op www.eigenhuis.nl/verkiezingen. Het onderzoek peilt de mening van woningeigenaren en bestuurders op een aantal relevante thema’s. Vereniging Eigen Huis heeft geen waardeoordeel over de uitkomsten en geeft geen stemadvies. In Nederland zijn 7,7 miljoen huishoudens waarvan 57% woont in een koopwoning en 43% in een huurwoning.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief