Franchisenemers Sandd dagvaarden Sandd en PostNL

Normal postnl brievenbus
Afbeelding: PostNL

De Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS) heeft Sandd en PostNL vandaag gedagvaard voor de rechtbank in Arnhem. De VFS meent dat Sandd en PostNL de franchisenemers keihard laten vallen. De franchiseovereenkomsten worden tussentijds niet meer nagekomen, met alle dramatische gevolgen van dien. De VFS vraagt de rechter te bepalen dat Sandd een wanprestatie levert en dat zowel Sandd als PostNL verantwoordelijk is voor de schade die de franchisenemers daardoor lijden.

De franchisenemers worden stelselmatig genegeerd
Sandd en PostNL waren al langer voornemens de krachten te bundelen. Vanaf het moment dat de franchisenemers hier bekend mee raakten, hebben zij steeds gevraagd wat hun positie daarin zou zijn. De franchisenemers van de VFS bedienen meer dan 20% van het netwerk van Sandd. Bij deze MKB-bedrijven werken circa drieduizend postbezorgers en zijn ongeveer vierhonderdvijftig medewerkers in dienst.

Toen staatssecretaris Mona Keijzer de fusie goedkeurde, verbaasde het de franchisenemers dan ook dat met hun positie daarin geen rekening was gehouden. Bij de rechtbank Rotterdam vechten zij daarom de voorwaarden van de fusievergunning aan. Die procedure loopt nog. Zie het persbericht van 12 november 2019.

Na de fusievergunning zijn de franchisenemers pas op 5 november geïnformeerd dat de franchiseactiviteiten begin 2020 geheel zullen stoppen. Een oplossing voor de franchisenemers is er toen niet geboden. Hoewel de franchisenemers bij Sandd en PostNL ook nadien steeds aanklopten, is er nog altijd geen concreet plan.

Voorzitter Mario de Koning van de VFS: “Staatssecretaris Mona Keijzer had bij de fusievergunning de franchisenemers geheel buiten beschouwing gelaten, terwijl juist zij met de voorgenomen Wet Franchise de positie van franchisenemers tegen franchisegevers wil versterken. Nu ook Sandd en PostNL de belangen van de franchisenemers negeren, worden de franchisenemers inclusief hun medewerkers in de kou gezet.”

De indruk bij de VFS bestaat dat geprobeerd wordt de franchisenemers tegen elkaar uit te spelen. De Koning: “Verdeel en heers. De VFS heeft uitgangspunten voor het bepalen van de schade voorgesteld. Sandd wil die uitgangspunten omzeilen door bij de individuele franchisenemers andere uitgangspunten door te drukken. Je zet een franchisenemer onder druk zodat hij een contract ondertekent met andere uitgangspunten voor een schadebepaling. De rest volgt dan vanzelf wel. Dat willen we voorkomen.”

Nu de positie van de franchisenemers niet serieus wordt genomen, zijn de franchisenemers gedwongen om naar de rechter te stappen. Ze willen erkenning van de wanprestatie van Sandd en het onrechtmatig handelen van PostNL, om zo alsnog tot een adequate oplossing te komen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief