Deurwaarders blij met adviesrapport over hun tarieven

Normal unavailable image
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) ziet in het vandaag gepubliceerde advies van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Commissie-Oskam) een erkenning van de bezwaren die de KBvG heeft tegen de huidige tariefstructuur. De KBvG wijst al vele jaren op de ongewenste effecten van deze in 2001 ingestelde structuur die marktwerking moest bevorderen. Zo moeten gerechtsdeurwaarders nu vaak onder de kostprijs werken en gaan van de huidige systematiek soms perverse prikkels uit. “Met de voorgestelde aanpassingen zijn zowel gerechtsdeurwaarders als kwetsbare mensen met schulden straks beter af”, aldus KBvG-voorzitter Wilbert van de Donk.  De commissie concludeert in haar rapportage dat de in 2001 ingevoerde marktwerking op zich goed is, maar dat ‘een zekere correctie’ beslist op zijn plaats is. Van de Donk: “De commissie had een moeilijke opdracht, de materie is erg complex. Begrijpelijk dat het advies een jaar langer op zich heeft laten wachten. Maar met de uitkomsten zijn we erg tevreden. Het rapport bevat een solide advies en is een erkenning voor wat we als KBvG al langer roepen: dat de werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarder in de loop van de tijd complexer en omvangrijker zijn geworden. Meer regels en meer maatschappelijke aandacht voor de schulden- en armoedeproblematiek vergen een andere opstelling en werkwijze. De commissie heeft daar duidelijk oog voor gehad. Zo doet de voorgestelde indexering van de tarieven die deurwaarders in rekening mogen brengen voor ambtshandelingen, recht aan die gewijzigde omstandigheden.” Ongewenste bijwerkingen marktwerking aan banden Onder meer vindt de commissie dat de huidige mogelijkheid dat schuldeisers aan ambtshandelingen kunnen verdienen - een ongewenste bijwerking van het vrijgeven van tarieven - bij wet moet worden uitgesloten. Eerder stelde de KBvG al een Verordening Grenzen Tariefmodellen vast om dit soort excessen te voorkomen; het advies is in lijn daarmee. Verder stelt de commissie dat voorkomen moet worden dat deurwaarders zelf de rekening krijgen van oninbare vorderingen. De commissie adviseert daarover dat de kosten in een dergelijk geval door de opdrachtgever moeten worden betaald. Nieuwe beloning voor minnelijke oplossing van schulden Om minnelijke oplossingen te bevorderen – wat voorkomt dat mensen met problematische schulden nog verder in de problemen komen - wil de commissie verder dat gerechtsdeurwaarders in die gevallen minimaal de helft van het tarief van de oorspronkelijke ambtshandeling betaald krijgen. Nu nog wordt de gerechtsdeurwaarder alleen betaald als hij beslag legt of ontruimt, niet als het tot een regeling komt. Indexering van de tarieven Van de Donk: “De aanbevelingen van de commissie onderschrijven wat wij al lang roepen: dat de huidige tariefstructuur tekortschiet en ervoor zorgt dat de onafhankelijke positie van gerechtsdeurwaarders steeds sterker wordt ondergraven. Voor veel van de huidige ambtshandelingen werken we al jaren onder de kostprijs, ook omdat de realistische indexering van de tarieven uitbleef. We zijn blij dat de commissie voorstelt dat die indexering er alsnog moet komen.” Toekomstbestendig systeem  Een rechtsstaat functioneert alleen dan als er ook ‘recht gedaan’ kan worden. Maar met de huidige tarieven is het voor steeds meer gerechtsdeurwaarders moeilijk het hoofd boven water te houden. Van de Donk: “Niet gek dus dat het aantal gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren sterk gedaald is. Dat is niet in het belang van onze belangrijkste opdrachtgever de Staat, niet van andere schuldeisers en ook niet van schuldenaren. Want juist de deurwaarder is vaak de enige partij die écht bij mensen over de vloer komt, de situatie kan inschatten en een oplossing kan aandragen die in ieders belang is.”De voorstellen van de commissie maken het bekostigingssysteem weer toekomstbestendig. Van de Donk: “Ik hoop en ik verwacht dan ook dat de adviezen snel door de Minister voor Rechtsbescherming overgenomen en ingevoerd worden, zodat we het tij gauw kunnen keren.”

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief