Deelnemers Pensioenfonds PMT: Verlagen past niet bij pensioenakkoord

Normal geld
Met een beleidsdekkingsgraad van 100,8% en een actuele dekkingsgraad van 97,1% blijft de kans aanwezig dat de pensioenen van de deelnemers van PMT in 2020 verlaagd moeten worden. Op basis van de nieuwe afspraak, dat verlagen boven de vereiste dekkingsgraad van 100% niet aan de orde is, is de kans op verlagen wel kleiner geworden maar nog steeds dominant aanwezig. Zekerheid over wel of niet verlagen in 2020 is er echter nog niet. De beleidsdekkingsgraad ligt nog boven die grens, maar de actuele dekkingsgraad niet. De hoogte van een eventuele verlaging wordt duidelijk na 31 december 2019. “De verwachting bij PMT was dat een verlaging van de baan zou zijn met het bereiken van het pensioenakkoord. We lijken evenwel door de werkelijkheid te worden ingehaald. PMT kijkt nu tegen verlagingen aan, die overeenkomen met de verwachte verlagingen ten tijde van het bereiken van het pensioenakkoord. Wij gaan er van uit dat deze onverwachte wending in de stuurgroep veel aandacht zal krijgen. Het kan toch niet zo zijn dat de politieke toezegging om niet te verlagen door recente ontwikkelingen op de financiële markten van tafel is. Verlagen past niet bij het nieuwe pensioenakkoord, vinden onze deelnemers” aldus Benne van Popta, voorzitter van PMT. Belangrijkste kerncijfers tweede kwartaal 2019 •    Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2019 100,8% •    Actuele dekkingsgraad per 30 juni 2019 97,1% •    Hoog positief resultaat op de matchingportefeuille •    Positieve resultaten op alle onderdelen ven de returnportefeuille •    Vermogen toegenomen met ca. € 3,7 miljard tot € 80,5 miljard •    Pensioenverplichtingen toegenomen met ca. € 6,0 miljard tot € 82,9 miljard •    Beleggingsrendement tweede kwartaal 2019: 4,8% •    Beleggingsrendement 2019 tot en met tweede kwartaal: 12,7% Toelichting kerncijfers tweede kwartaal 2019 De actuele dekkingsgraad van PMT op UFR-basis daalde in het tweede kwartaal van 100,0% naar 97,1%. De beleidsdekkingsgraad daalde licht van 101,7% naar 100,8%. De beleidsdekkingsgraad wordt bepaald over een voortschrijdende periode van 12 maanden, waardoor actuele ontwikkelingen in de dekkingsgraad vertraagd doorwerken. De rente zakte in de afgelopen maanden nog verder weg, waardoor de verplichtingen in waarde stegen. Het vermogen nam ook verder toe door enerzijds een sterke waardestijging van vastrentende waarden door diezelfde rentedaling en anderzijds een lichte waardestijging van aandelen, hoogrentende beleggingen en onroerend goed. Het beleggingsrendement over het tweede kwartaal was met 4,8% wederom bovengemiddeld hoog. Op de matchingportefeuille werd een hoog positief rendement behaald van 7,1% door de waardestijging van vastrentende beleggingen als gevolg van de gedaalde rente. Het rendement op de returnportefeuille was ook positief (2,6%). Aandelen, onroerend goed en hoogrentende waarden behaalden licht positieve resultaten. Na twee kwartalen met bovengemiddeld hoge beleggingsresultaten komt het totaal beleggingsrendement over 2019 tot en met het tweede kwartaal nu op 12,7%. Het totale vermogen van het fonds nam in het tweede kwartaal van 2019 verder toe tot € 80,5 miljard. De waardestijging van zowel de relatief veilige vastrentende waarden in de matchingportefeuille als de returnportefeuille lag hieraan ten grondslag. De verplichtingen namen door de verder gedaalde rente ook in waarde toe tot € 82,9 miljard.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief