Contractering ziekenhuiszorg laat langer op zich wachten

Normal ziekenhuisbed

Vinkeveen, 14 november 2019 – Op uiterlijk 12 november 2019 hebben de zorgverzekeraars hun zorgpremies voor het jaar 2020 bekend gemaakt. Op die datum moet in de polis en op de website van de zorgverzekeraar ook zijn aangegeven met welke zorgaanbieders er afspraken zijn gemaakt. Volgens de websites van de zorgverzekeraars blijkt gemiddeld nog maar een kwart (27%) van de ziekenhuiszorg daadwerkelijk gecontracteerd te zijn. De premies van de naturapolissen zijn in het algemeen licht gedaald. De premies van de relatief goedkopere zorgpolissen zijn daarentegen sterker gestegen, rond de verwachte premiestijging van 2,7% van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dit blijkt uit een analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy van de nieuwe zorgpolissen en de contractafspraken met zorgaanbieders.

Premie van de naturapolissen veelal gedaald, overige polissen gestegen

De premie van de naturapolis - de meest gekozen polis - van de grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ is met respectievelijk -1%, -1%, -3% gedaald. Bij Menzis is deze met 1% gestegen. De premies van de relatief goedkopere zorgpolissen zijn over het algemeen sterker gestegen, rond de verwachte stijging van het Ministerie van VWS van 2,7%. Een duidelijke uitzondering geldt voor concern CZ. De verschillen in premiestijgingen tussen de naturapolissen en de goedkopere zorgpolissen dienen in het licht te worden gezien van de dit jaar verplichte halvering van de maximale 10% collectiviteitskorting naar 5% op de basisverzekering. Op de naturapolissen werd voorheen veelal een hogere collectiviteitskorting verstrekt en de goedkopere zorgpolissen worden meestal niet in een collectiviteit met korting aangeboden.

Contracteringsgraad ziekenhuiszorg loopt verder achter

De meeste zorgverzekeraars hebben in hun ‘Inkoopbeleidsplan Medisch Specialistische Zorg 2020’ aangegeven uiterlijk 1 november 2019 de onderhandelingen afgerond te willen hebben en de afspraken contractueel te hebben vastgelegd, zodat zij op 12 november 2019 aan haar (potentiële) verzekerden bekend kunnen maken welke zorgaanbieders zij hebben gecontracteerd. Dit is evenals in 2018 wederom niet gelukt. Gemiddeld blijkt slechts ongeveer een kwart (27%) daadwerkelijk gecontracteerd te zijn volgens de websites van de zorgverzekeraars. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar toen nog een derde (35%) van de ziekenhuizen op de peildatum was gecontracteerd. Zorgverzekeraar Menzis heeft met 63% de meeste contractonderhandelingen afgerond.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief