Chipshol claimt 120 miljoen euro bij Luchtverkeersleiding Nederland

Normal chipshol claimt 120 miljoen euro bij luchtverkeersleiding nederland
Gebiedsontwikkelaar Chipshol heeft bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een schadeclaim van 120 miljoen euro ingediend. LVNL veroorzaakte op basis van onjuist gebleken mededelingen een bouwverbod voor het Groenenbergterrein bij Schiphol waardoor de bouwstart van circa 100.000 m² logistieke panden bijna vijftien jaar vertraging opliep. De Hoge Raad oordeelde in 2012 dat LVNL schadeplichtig is jegens Chipshol en dat de exacte omvang in een schadestaat-procedure dient te worden vastgesteld.  Vergunningen voor het bebouwen van het naast de Aalsmeerbaan gelegen Groenenbergterrein zijn door een bestuurlijke estafette van tegenwerking pas in 2016 verleend in plaats van in 2002. In dat jaar werd een bedrijfsbestemming aan het Groenenbergterrein toegekend en werden door Chipshol bouwvergunningen aangevraagd die dienden te worden verleend. Maar om bebouwing te verhinderen werd in 2002 een overleg gestart waarin de minister van Verkeer en Waterstaat, een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, een wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en LVNL participeerden. Dat gebeurde, zo bleek uit geheime stukken, onder de naam  ‘Operatie Groenenbergterrein’. LVNL speelde in ‘Operatie Groenenbergterrein’ een essentiële rol. LVNL stelde onder meer dat vanwege de vliegveiligheid bebouwing van het Groenenbergterrein moest worden tegengehouden en deed op 29 november 2002 een dringend verzoek aan de minister van Verkeer en Waterstaat om Chipshol een bouwverbod op te leggen. Dat werd op 19 februari 2003 opgelegd. De mededelingen van LVNL zijn inmiddels tot in hoogste instantie als onjuist en onrechtmatig aangemerkt. LVNL heeft volgens Chipshol het argument van de vliegveiligheid misbruikt om de commerciële belangen van Schiphol Real Estate (het vastgoedbedrijf van de luchthaven) te dienen. Het door LVNL in 2003 geïnitieerde bouwverbod had desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van het Groenenbergterrein. Terwijl concurrent Schiphol Real Estate menig vastgoedproject begon, kon Chipshol op het Groenenbergterrein niets bouwen. Als gevolg van aanhoudende tegenwerking door Schiphol verkocht Chipshol het Groenenbergterrein in 2015 aan de Franse belegger AEW. Die is inmiddels gestart met de bouw van 100.000 m² logistieke panden die veel hoger (tot maximaal 14 meter) zijn dan de plannen van Chipshol waarvoor in 2003 een bouwverbod was opgelegd. Dat LVNL tegen het project van AEW géén bezwaar maakte, is volgens Chipshol veelzeggend. In de dagvaarding stelt Chipshol: ‘LVNL is ‘rücksichtlos’te werk gegaan, geen middel is geschuwd en LVNL heeft Chipshol daardoor – willens en wetens – schade berokkend. Sterker nog: op het toebrengen van deze schade was het handelen van LVNL zelfs gericht’. Alle deelnemers aan de jarenlange estafette van tegenwerking zijn inmiddels voor hun rol daarin veroordeeld: de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland,  Schiphol en LVNL. De gemeente en de provincie troffen na veroordeling in 2007 een minnelijke regeling met Chipshol en betaalden respectievelijk 1 en 12 miljoen euro. Schiphol en LVNL – beide door de Hoge Raad veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding - weigeren na jaren nog steeds schade te vergoeden. Aangezien LVNL naar Chipshol toe niet bereid is tot schikkingsoverleg over het schadebedrag wil Chipshol dat de rechter zo spoedig mogelijk de door LVNL te betalen schade vaststelt. [signoff]

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief