Burgerinitiatief wil 15% van alle Nederlandse landbouwgrond kopen

Normal 31c1b6b9e803c607ab632f11763220f3
Afbeelding: Google Maps

De coöperatie Land van Ons gaat met zoveel mogelijk burgers landbouwgrond kopen om daarmee bij te dragen aan herstel van de biodiversiteit en het landschap in Nederland. Op elk aangekochte perceel wordt de vitaliteit van de grond hersteld en zullen landschapselementen zoals heggen, houtwallen en bomen worden aangeplant. Vervolgens zal de grond weer onder voorwaarden beschikbaar komen voor extensieve landbouw en de duurzame voedselvoorziening.

Land van Ons neemt dit initiatief omdat de afgelopen 50 jaar zowel de overheid als landbouw-, natuur- en milieuorganisaties niet in staat zijn gebleken de enorme achteruitgang van onze biodiversiteit tot staan te brengen. Daarom nemen burgers nu zelf hun verantwoordelijkheid om te werken aan een duurzame inrichting van ons landschap. Waarin niet alleen de biodiversiteit wordt hersteld, maar waar ook weer aandacht is voor het landschap. De economie zal hierbij ondergeschikt zijn.

Land van Ons is een landelijke coöperatie, die ook via lokale en regionale initiatieven verbindingen gaat maken tussen burgers en boeren.

Land van Ons is niet gericht op financieel rendement, maar op behoud van wat echt waardevol is. Dat geldt ook voor de initiatiefnemers: ze hebben geen financiële belangen bij de coöperatie en zij zetten zich er belangeloos voor in.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief