Bonden content over fusiebesluit Staatssecretaris Keijzer PostNL Sandd

Normal postnl
Bonden tevreden over besluit van Staatssecretaris Keijzer om de fusie tussen Sandd en PostNL mogelijk te maken. Gisteren is bekend gemaakt dat het kabinet op advies van Staatssecretaris Keijzer de fusie tussen Sandd en PostNL heeft goedgekeurd. De vakbonden, Bond van Post Personeel, FNV en CNV zijn zeer te spreken over het feit dat het kabinet daarmee rekening heeft gehouden met de belangen van de medewerkers in de postsector. Gezien de voortdurend verslechterende situatie bij de bedrijven komt dit besluit geen seconde te vroeg. De vakbonden hebben de afgelopen twee jaar steeds opgeroepen om de postpartijen toe te staan hun netwerken samen te voegen en de krachten te verenigen. Dit vanuit de overtuiging dat deze oplossing in de sterk krimpende postmarkt, zal leiden tot fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor al het postpersoneel en dat op een sociaal verantwoorde manier de verdere krimp in de postsector opgevangen kan worden. De bonden benadrukken dat de beslissing om de fusie mogelijk te maken naar hun oordeel getuigt van visie. Het is goed dat er niet gekozen is voor een “veilige”, strikt wetgevingstechnische benadering maar uitdrukkelijk voor een brede afweging, waarbij eindelijk ook gedacht is aan de positie van de medewerkers in de sector. Door dit besluit zijn ongelukken, die snel zouden hebben geleid tot massaontslagen, voorkomen. De vakbonden gaan er van uit dat nu alle belemmeringen zijn weggenomen om tot een fusie te komen met een goede sociale regeling. De volgende stap is uiteraard dat de bedrijven aan zullen geven of en zo ja hoe zij de integratie van de netwerken vorm zullen geven. De vakorganisaties wensen de bedrijven veel succes bij de uitvoering van de integratie en zullen deze kritisch volgen om vast stellen of de sociale beloften worden nagekomen.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief