Alliander: 2019 in teken van investeringen en slimme oplossingen

Normal alliander
Netwerkbedrijf Alliander investeert in 2019 ruim € 844 miljoen euro (2018: € 809 miljoen) om de energievoorziening van miljoenen consumenten en bedrijven betrouwbaar, betaalbaar en voor iedereen bereikbaar te houden. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde ‘Jaarplan 2019’, waarin Alliander de geplande activiteiten in de verschillende regio’s uitgebreid beschrijft. De vraag naar nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet is de afgelopen jaren fors gestegen, onder meer door de toename van woningen en bedrijven. Daarnaast brengt de energietransitie steeds meer werk met zich mee, onder meer door de ontwikkeling van elektrisch vervoer en duurzaam geproduceerde energie. Ten opzichte van het voorgaande jaar was er in 2018 een flinke toename van het aantal publieke laadpalen (van 3.570 naar 4.350) en het opgesteld vermogen van duurzame energie geproduceerd uit zon (+76 procent) in de verzorgingsgebieden van Alliander. Zonnepanelen en windmolens leverden in 2018 in totaal voor ruim 1 miljoen huishoudens elektriciteit terug aan het net in het Alliander-gebied. Slimme oplossingen Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er ook in 2019 volop gewerkt wordt om de elektriciteitsnetten in ons verzorgingsgebied uit te breiden of te verzwaren. De totale investeringen van Alliander voor 2019 worden geraamd op € 844 miljoen euro. Naast investeringen in de netten kijkt Alliander daarbij ook naar slimme oplossingen om aan de sterk stijgende vraag naar capaciteit te kunnen voldoen. De onderneming werkt onder meer aan de organisatie van lokale energieveilingen om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook zet Alliander in op flexibel laden van elektrisch vervoer, waarmee onnodige netinvesteringen worden voorkomen en de bestaande netten beter benut worden. Regionale Energiestrategieën 2019 wordt bovendien het jaar waarin Alliander zich voorbereidt op de implementatie van het aanstaande Klimaatakkoord. In 2020 moeten alle provincies en gemeenten hun Regionale Energiestrategie klaar hebben. Ingrid Thijssen CEO Alliander: “Dit vereist een intensieve samenwerking tussen gemeenten, provincies, netbeheerders en andere betrokken partijen. Deze partijen zijn er met elkaar verantwoordelijk voor om een optimale duurzame energievoorziening per wijk te ontwerpen, zodat we geen onnodige maatschappelijke kosten maken. Bovendien zouden de Regionale Energiestrategieën de basis moeten vormen voor een planmatige aanpak, zodat iedereen weet wat er wanneer waar moet gebeuren. Het liefst zo ver mogelijk van tevoren, zodat we vergunningstrajecten op tijd kunnen doorlopen en zodat we de schaarse technici van ons, onze aannemers, bouwbedrijven en installateurs daar in kunnen zetten waar ze het hardst nodig zijn.” Noord-Holland: 1 op de 4 huishoudens krijgt slimme meter in 2019 In Noord-Holland investeert Alliander in 2019 € 254 miljoen in de uitbreiding van de infrastructuur. Er wordt een nieuw transformatorstation opgeleverd in Middenmeer, dat de schakel wordt naar het grootste windpark van Nederland. Verder zoeken landelijke netbeheerder TenneT en Alliander samen met betrokken regionale partijen naar een geschikte locatie voor een soortgelijk transformatorstation in de regio Haarlemmermeer om daar aan de groeiende vraag naar het transport van stroom te voldoen. In deze regio komen verschillende initiatieven zoals datacenters, glastuinbouw en woningbouw samen. Ook neemt in Noord-Holland de hoeveelheid zonnestroom steeds verder toe. In 2018 sloot Liander 165 megawatt aan zonne-energie aan op het net, een stijging van ruim 40 procent. Het totaal aan opgesteld vermogen kwam uit op 391 megawatt. Slimme meter Naast uitbreiding van de netten blijft Alliander ook de slimme meter aanbieden in Noord-Holland. De planning is om in 2019 in Noord-Holland bij 1 op de 4 huishoudens de slimme meter aan te bieden (circa 158.000 adressen). Er zijn op dit moment al een half miljoen slimme meters aangeboden in deze regio. Tot en met 2021 wordt in heel Nederland bij alle adressen een slimme meter aangeboden. [signoff]

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief