Aegon streeft naar groei kapitaalgeneratie en dividend

Normal aegon
Aegon heeft nieuwe financiële doelstellingen voor de middellange termijn vastgesteld, waarbij de nadruk ligt op groei van kapitaalgeneratie en dividend. Door een sterke kapitaalpositie te behouden, kan Aegon miljoenen mensen blijven helpen om in alle fasen van hun leven financiële zekerheid te bereiken. Voor de jaren 2019-2021 streeft Aegon op groepsniveau de volgende financiële doelstellingen na:
  • Kapitaalgeneratie van EUR 4,1 miljard cumulatief; exclusief marktinvloeden en eenmalige posten, en onder aftrek van de kosten van de holding
  • Tussen 45% en 55% van gegenereerd kapitaal wordt als dividend uitgekeerd aan aandeelhouders1)
  • Rendement op het eigen vermogen van meer dan 10% op jaarbasis
Voor 2019 verwacht Aegon dat de bedrijfsonderdelen EUR 1,5 miljard aan dividend zullen uitkeren aan de holding, inclusief de opbrengst uit de verkoop van bedrijfsactiviteiten. Dit bevestigt de beschikbaarheid van het gegenereerde kapitaal en maakt een duurzaam rendement voor aandeelhouders mogelijk. Het huidige kapitaalraamwerk en de daaraan gerelateerde beoogde bandbreedtes blijven ongewijzigd voor de jaren 2019-2021:
  • De beoogde bandbreedte voor Solvency II ratio blijft 150% tot 200%; in 2018 bedroeg de Solvency II ratio 211%
  • Kapitaaloverschot in de holding blijft binnen de beoogde bandbreedte van EUR 1,0 tot 1,5 miljard; ultimo 2018 bedroeg dit overschot EUR 1,3 miljard
  • Een brutoschuldratio van tussen de 26% en 30%; eind 2018 bedroeg deze ratio 29,2%
  • Een kapitaalpositie behouden die vereist is voor een AA- rating
Vanaf het tweede halfjaar 2018 past Aegon een aangepaste definitie voor zijn kapitalisatie toe. Om beter aan te sluiten bij de definities van andere verzekeraars en rating agencies heeft Aegon met terugwerkende kracht zijn interne definitie gewijzigd voor het aangepast eigen vermogen. Dit eigen vermogen wordt gebruikt om het rendement op het groepsvermogen, het rendement op kapitaal voor bedrijfsonderdelen en de brutoschuldratio te berekenen. Het eigen vermogen wordt niet langer aangepast voor de herwaardering van Aegon’s eigen pensioenregelingen. Hierdoor neemt de brutoschuldratio met 2,2 procentpunt toe vergeleken met de oude definitie. Dit maakt het behouden van een brutoschuldratio van 26-30% effectief een meer conservatieve doelstelling. Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur “De nieuwe financiële doelstellingen die we vandaag hebben aangekondigd, bouwen voort op de resultaten die we hebben bereikt met de voorgaande driejarige doelstellingen. In de toekomst blijft de nadruk gericht op het genereren van kapitaal en het bieden van een aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders. Door een proactief beheer van onze bedrijfsonderdelen wordt onze kapitaalgeneratie verder versterkt. We hebben de activiteiten onderverdeeld in drie duidelijk onderscheiden categorieën – ‘waarde-optimalisatie’, ‘stimuleren van groei’ en ‘opschalen voor de toekomst’. De eerste categorie bestaat uit bedrijven met voldoende schaalgrootte, die voornamelijk spread-based zijn, en die we beheren om op een duurzame manier waarde te creëren. We zullen veruit het meeste investeren in de categorie ‘stimuleren van groei’. Deze activiteiten vormen de kern van onze strategie, omdat ze in de toekomst kapitaal generen. Het derde deel van onze portefeuille – ‘opschalen voor de toekomst’ – betreft de activiteiten die zijn gericht op het benutten van nieuwe kansen. Deze benadering stelt ons in staat winstgevend te groeien en daarmee waarde te creëren voor al onze stakeholders, inclusief klanten en aandeelhouders. Op deze manier kunnen wij mensen helpen om in alle fasen van hun leven financiële zekerheid te bereiken.” 1) Uitgaande dat markten zich ontwikkelen in lijn met de verwachtingen van management, geen ingrijpende wijzigingen in toezicht, en geen materiële eenmalige posten anders dan de al aangekondigde herstructureringsprogramma’s

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief