ABN AMRO treft na kort geding Lakeman regeling met swap-slachtoffer

Normal rechter
ABN AMRO zet na tussenkomst van de rechter de kredietverlening voort aan een MKB-onderneming die in 2018 met Swapschade B.V. een claim tegen de bank indiende. De bank blokkeerde onlangs de betaalrekening van de onderneming om, naar directeur Pieter Lakeman van Swapschade B.V. vreesde, aan te sturen op een  faillissement. Hij spande een kort geding aan om dit te voorkomen. Dat diende op 4 april. ABN AMRO overlegde onder druk van de President van de Amsterdamse rechtbank over verlenging van het krediet en zet de kredietverlening nu minstens 9 maanden voort. Ook worden door de bank opgelegde boetes wegens overschrijding van de kredietlimiet terug betaald. Lakeman voert voor het bedrijf en 9 andere MKB-ondernemers een procedure tegen ABN AMRO en eist gehele vergoeding van hun swapschade, in totaal 8 miljoen euro. Op 5 juni buigt de rechtbank Amsterdam zich over deze zaak.   Als gevolg van het renteswapcontract leed de onderneming jarenlang verlies, maar nadat de swap medio 2018 was beëindigd, werd er weer winst gemaakt. Ondanks de door ABN AMRO veroorzaakte schade voldeed de onderneming aan haar verplichtingen jegens de bank. Desondanks werd de betaalrekening zonder overleg geblokkeerd waardoor een faillissement dreigde. Daarmee zou ABN AMRO volgens Lakeman eventueel van de claim van meer dan 1 miljoen euro verlost zijn. Hij verwacht dat binnen 9 maanden duidelijk is dat de door hem ondersteunde onderneming een swap-schadeclaim van 1 miljoen euro op de ABN AMRO heeft en dan geen krediet meer nodig heeft. De claim heeft betrekking op de verkoop van volstrekt ondeugdelijk gebleken renteswapcontracten. Daarbij was volgens Lakeman sprake van onjuiste en onvolledige informatie aan de klant. De rechtbank Amsterdam heeft diverse banken al meerdere malen veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding wegens deze onrechtmatigheden. De door MKB-ondernemers geleden renteswapschade in Nederland is door Lakeman in zijn onlangs verschenen boek ‘Banken & falende toezichthouders’ op 14 miljard euro geschat. Op basis van het zogenoemde Uniform Herstelkader ontvangen gedupeerde ondernemers in Nederland gemiddeld slechts een schadevergoeding van 11%, terwijl bijvoorbeeld in Engeland voor de volle 100% wordt gecompenseerd.

Adverteren op Nederland Actueel vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Nederland Actueel en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief